Wikier

NICE-1

NICE-1 - koble til lagringsområde

På denne siden lærer du hvordan du kobler til lagringsområdet ditt i NICE, gjennom bruk av VPN og tofaktorautentisering. Vi viser deg også hvordan du kan gi andre brukere tilgang til lagringsområdet du har opprettet.

English version - NICE-1 - connect to workspace

Koble opp VPN

Før du kan koble datamaskinen din til lagringsområder i NICE, må du koble opp VPN, som etablerer en kryptert forbindelse mellom din maskin og NTNUs systemer. Det benyttes tofaktorautentisering. Hvis du ikke har aktivert tofaktorautentisering kan du lese hvordan dette gjøres her.

 1. Start Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
  (NICE VPN Client
  på administrerte PCer)
 2. Skriv inn adressen vpn.nice.ntnu.no og trykk Connect

 3. Logg inn med ditt brukernavn og passord

 4. I vinduet for tofaktorautentisering, velg om du vil ha tilsendt push-varsel som du må godta i appen DUO på din mobiltelefon, eller om du vil selv skrive inn "Passcode" fra den samme appen.
 5. Autentiser deg gjennom valgt metode og du blir koblet til VPN for NICE.

Koble til lagringsområde

Finne riktig filsti

Filstien til lagringsområdet ditt finner du ved å logge deg inn på https://nice.ntnu.no/ og deretter velge Dine lagringsområder. I oversikten nederst på siden finner du lagringsområdene dine.

Klikk på ikonet til venstre for navnet for aktuelt lagringsområde, og et vindu med riktig filsti vil dukke opp.

Koble til fra Windows

Den enkleste måten å koble til lagringsområdet ditt, vi være å starte Filutforsker, og skrive \\fil.nice.ntnu.no\nice\ etterfulgt av navnet på ditt lagringsområde, i adressefeltet:

Dersom du er innlogget på en NTNU-PC med din NTNU-brukerkonto, vil lagringsområdet da bli oppkoblet automatisk. Dersom du er innlogget på din private PC, vil det åpnes et vindu for autentisering. Skriv inn win.ntnu.no\brukernavn og ditt passord, og lagringsområdet kobles opp.

Dersom du ønsker at lagringsområdet ditt kobles til med stasjonsbokstav kan du se hvordan dette gjøres på siden Koble til nettverksområde med Windows.

Koble til fra Mac

Filstien til lagringsområdet ditt skrives på en litt annen måte dersom du skal koble til fra en Mac.

\\fil.nice.ntnu.no\nice\p333 skrives slik: smb://fil.nice.ntnu.no/nice/p333

Les avsnittet Koble til nettverksområde dersom du ønsker forklaring på hvordan du kobler til lagringsområdet ditt fra Mac.

Merk at Nvivo ikke støtter å kjøre filer fra nettverksområde på Mac. Les mer om dette på Nvivo sine sider.

Tilgang og rettigheter

Den som har bestilt lagringsområdet blir automatisk eier og får fulle rettigheter til området. Det betyr at man får, i tillegg til lese- og skriverettigheter, mulighet til å administrere hvem som skal ha tilgang til lagringsområdet. I utgangspunktet er det bare eier som har tilgang.

Legg til bruker

For å legge til brukere må man enten være eier av lagringsområdet eller admin-bruker.

 1. Logg deg inn på https://nice.ntnu.no og velg Dine lagringsområder. Lokaliser aktuelt lagringsområde i oversikten nederst på siden, og trykk på knappen Rediger.

 2. Velg Legg til medlem

 3. I vinduet som dukker opp, skriv navn på ny bruker på formen <brukernavn>@ntnu.no.
  (merk at for å kunne bli lagt til som ny bruker, må vedkommende ha vært innlogget på https://nice.ntnu.no minst en gang)

 4. Trykk Lagre. Brukeren er nå lagt til, og vil dukke opp i oversikten over brukere.

Husk at nye brukere må aktivere tofaktorautentisering før de kan koble til lagringsområder i NICE.

Administrere brukere

Dersom du ønsker å gi en bruker admin-privilegier slik at andre enn eier kan administrere brukere av lagringsområdet, kan du gjøre det ved å trykke på penn-ikonet (1). Krysset lengst til høyre (2) benyttes dersom man ønsker å slette brukere.

Se også

NICE-1 - bestille lagringsområde

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller støter på problemer.