Wikier

NICE-1

NICE-1 er NTNUs fillagringsområde når du trenger skjerming av data. NICE-1 har samme funksjonalitet som NTNUs ordinære filområder, men du må koble deg opp via vpn med tofaktorautentisering for å bruke lagringsområdet. NICE-1 kan tas i bruk av alle studenter og ansatte ved NTNU (her finner du informasjon om hvordan du bestiller tilgang).

NICE-1 er et resultat av første utviklingstrinn av tjenesten, og har følgelig noe begrenset bruksområde. Den er først og fremst egnet til lagring av data. For analyse og bearbeiding er man avhengig av en kombinasjon med andre løsninger for å ivareta sikkerheten.

English version - NICE-1

Hva kan jeg bruke NICE-1 til?

NICE-1 er designet som et lagringsområde som skal gi bedre skjerming av data som er lagret der. NICE-1 er ikke et isolert område for behandling av data (for eksempel analyse, redigering og bearbeiding), så du må sikre at programvaren du benytter ikke lager lokale kopier av dataene eller at det forekommer andre former for dataflyt. NTNU har vurdert NICE-1 til å kunne håndtere data som krever økt sikkerhet, se lagringsguide for oppdatert informasjon om sikkerhetsnivå (les mer om informasjonsklassifisering på egen wikiside).

Ta kontakt med støttetjenesten Research Data @NTNU dersom du trenger bistand til å vurdere klassifisering av dine data, samt hvilke tjenester som er hensiktsmessige for ditt behov.

Eksempler på bruk:

 1. Spm: Jeg tar opp intervjuer og trenger et sikkert sted hvor jeg kan lagre lydfilene mine. Kan jeg bruke NICE-1?
  Svar: Ja det kan du.
 2. Spm: Jeg er prosjektleder for en gruppe med NTNU-ansatte og studenter. Kan vi samarbeide i NICE-1?
  Svar: Ja det kan dere. Ta kontakt med orakel for å gi flere enn deg selv tilgang til området.
 3. Spm: Jeg skal lagre bilder og en liste over avidentifiserte personopplysninger. Kan jeg bruke NICE-1?
  Svar: Ja det kan du. Husk også på at du må sjekke om du må melde prosjektet til NSD (les mer om behandling av personopplysninger på egen wikiside).

Hvordan bestiller jeg NICE-1?

Klikk deg inn på www.nice.ntnu.no og fyll ut bestillingsskjema. Du må oppgi informasjon om hva du skal lagre, forventet størrelse på området, referansenummer for godkjenning (NSD, REK osv) og prosjektlengde. Informasjonen som meldes inn brukes til internkontroll og kan endres senere. Se avsnittet Bestille lagringsområde.

Når du har sendt inn bestillingsskjema kan du forvente at området er opprettet og klart til bruk innen 3 arbeidsdager.

Hva betyr vpn med tofaktorautentisering?

NICE-1 bruker et virtuelt privat nettverk (VPN) for å beskytte filområdet ditt. VPN er en programvare som sørger for at datatrafikken mellom din datamaskin og NTNUs systemer blir kryptert slik at den ikke kan overvåkes eller avleses av andre. Vi bruker et eget vpn-område (vpn.nice.ntnu.no) som må kobles opp før du får tilgang til filområdet ditt. Nå du logger deg på vil du bli bedt om å autentisere deg ved hjelp av NTNU-brukernavn og passord, samt at du må godkjenne din egen innlogging ved hjelp av mobilen din (dette er tofaktorautentisering). For at du skal kunne godkjenne egen innlogging må du ha en egen app installert på mobilen din (DUO). Se avsnittet Aktivere tofaktorautentisering.

Hvordan bruker jeg NICE-1?

Når du har fått tildelt et filområde på NICE-1, starter du VPN-klienten og logger på ved hjelp av NTNU-brukernavn og passord samt kode fra mobilapp. Se NICE-1 - koble til lagringsområde.

Dersom du ikke finner VPN-klienten på din PC, finner du informasjon og lenker for å laste ned/installere klienten til din PC på siden Installere VPN.

Ofte stilte spørsmål:

 1. Er NICE-1 ROS-analysert?
  Ja. NICE-1 er vurdert ut fra risiko og sårbarhet. Ta kontakt via NTNU Hjelp om du trenger utfyllende informasjon om ROS-analysen.
 2. Kan studenter bruke NICE-1?
  Ja. Dersom studenter behandler fortrolige data i studentprosjekt, anbefaler vi å vurdere om NICE-1 passer som lagringsområde for å ivareta informasjonssikkerheten. Ta gjerne kontakt med veileder og/eller støttetjenesten Research Data @NTNU dersom du har spørsmål omkring vurderinger i studentprosjekter.
 3. Hva skal jeg skrive om NICE-1 i Datahåndteringsplanen min?
  Avhengig av hva slags prosjekt du skal gjennomføre kan det være behov for en datahåndteringsplan (DMP). Les mer om datahåndteringsplan på egen wikiside, eller ta kontakt med støttetjenesten Research Data @NTNU.
 4. Koster det noe å bruke NICE-1?
  Nei og ja. Det er gratis å bruke NICE-1 opp til 10 gb lagringsplass. Om du har behov for mer lagringsplass enn dette må vi behandle forespørselen din manuelt og vurdere om lagringsmengden fører til ekstraordinære kostnader for NTNU (dette kan kreve finansiering).
 5. Hvor store datamengder kan jeg lagre?
  NICE-1 er i utgangspunktet designet for å håndtere mange filområder med data av mindre omfang (mindre enn 10 gb). Om du trenger mer plass enn dette kan området utvides. Opplys om forventet mengde data når du fyller ut bestillingsskjema, eller kontakt Orakel for å utvide tilgjengelig lagringsplass (se også svar på spørsmål 3 om kostnad).
 6. Kan jeg arkivere data i NICE-1?
  Nei. I utgangspunktet skal NICE-kun benyttes i den aktive fasen av et prosjekt. Om du ønsker å arkivere eller langtidslagre data, se https://i.ntnu.no/researchdata eller ta kontakt med støttetjenesten Research Data @NTNU.
 7. Kan eksterne brukere få tilgang til NICE-1?
  Nei. Kun NTNU-brukere får tilgang til NICE-1. Om eksterne brukere skal få tilgang må det opprettes en egen brukerkonto (se egen wikiside)
 8. Kan jeg få tilgang til NICE-1 uten å bruke mobiltelefon?
  Nei. I første versjon av NICE-1 er det påkrevd å bruke DUO-appen på en mobiltelefon for å få tilgang. IT jobber med en alternativ påloggingsform, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt.
 9. Jeg har ikke NTNU-telefon. Kan/må jeg bruke min private telefon?
  Ja. I første versjon av NICE-1 er det påkrevd å bruke DUO-appen på en mobiltelefon for å få tilgang. Som ansatt og du ikke ønsker å benytte din private telefon, bør du kontakte nærmeste leder og vurdere om det er tjenstlig behov for å benytte NICE-1 eller om andre lagringsformer kan være tilstrekkelig. Som student benytter du egen telefon. IT jobber med en en alternativ påloggingsform, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt.
 10. Jeg har glemt navnet på lagringsområdet mitt. Hvordan kan jeg finne igjen dette?
  Ta kontakt via NTNU Hjelp, så hjelper IT-avdelingen deg med dette.

Se også

Kontakt

Bruk NTNU Hjelp hvis du har spørsmål om NICE-1 eller innspill til hvordan vi kan gjøre denne siden bedre.

Child Pages (2)

 • NICE-1 - bestille lagringsområde

  På denne siden viser vi deg hvordan du aktiverer tofaktorautentisering, som er påkrevd for å benytte seg av lagringsområder i NICE. Du vil også se hvordan du bestiller et lagringsområde i...

 • NICE-1 - koble til lagringsområde

  På denne siden lærer du hvordan du kobler til lagringsområdet ditt i NICE, gjennom bruk av VPN og tofaktorautentisering. Vi viser deg også hvordan du kan gi andre brukere tilgang til...