Wikier

Lønnspolitikk

På denne siden finner du den lokale lønnspolitikken for NTNU.

Revidert høsten 2017, godkjent i IDF SESAM-møtet 13.12.2017. Revidering av punkt 4.9 Læringsassistenter og studentassistenter, godkjent i IDF SESAM 24.04.20 og 04.09.2020. Revidert 01.06.22.

Lønnsforhandlinger

I tillegg til den lokale lønnspolitikken vil det som vanlig bli utarbeidet «Rammebetingelser for lønnsoppgjøret i 2017» i samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene.

Les mer om lønnsforhandlinger generelt ved NTNU.

Lønnsutvikling

For NTNU er rammevilkårene slik at lønnsdannelse og lønnsutvikling skjer innenfor det avtaleverk vi som statlig institusjon er en del av. Som ledd i dette avtales en felles lønnspolitikk mellom NTNU som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Å skape felles omforente løsninger for lønnsutvikling er med på å skape en god organisasjonskultur med motiverte ansatte.

Ledere kan bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere de medarbeiderne de ønsker seg. Det er videre rom for individuell belønning av svært dyktige medarbeidere. Ekstraordinær arbeidsinnsats kan belønnes særskilt. Dette krever først og fremst aksept for den forskjellighet dette skaper.

Belønning kan også skje på andre måter enn gjennom lønnsutvikling. Konkretisering av belønningsincentiver er en viktig oppgave for ledere på alle nivåer.

Personalpolitiske mål:

  • NTNU skal ha en overordnet lønnspolitikk utviklet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene
  • Som arbeidsgiver skal NTNU bruke lønn på en differensiert måte for å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne
  • Den enkelte leder skal vurdere ekstraordinær lønnsutvikling for de dyktigste av sine medarbeidere. Vitenskapelig ansatte skal prioriteres.
  • Alle ansatte ved NTNU skal ha en generell lønnsutvikling som sikrer god motivasjon og ytelse
  • Ledere skal belønne medarbeidere gjennom god tilrettelegging av infrastruktur og andre incentiver

Relevante dokumenter

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tjenestesenteret.

 Lokale retningslinjer for lønnsfastsettelse ved fakultetene