Wikier

Lønnssamtale

Som NTNU-ansatt har du rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalen skal bidra til likelønn mellom kjønnene.

Det samme gjelder også når du kommer tilbake på jobb etter foreldrepermisjon.

Temaside om lønn | Sider merket med lønn

Ledere bør i samtalen orientere den ansatte om enhetens og virksomhetens mål og utfordringer.

Videre bør leder orientere om hva som forventes av medarbeideren og hva som er virksomhetens lønnspolitikk. Den ansatte kan i samtalen gi uttrykk for sine forventninger i denne sammenheng.

Samtalen er ikke forhandlinger om lønn. Innføring av slike samtaler endrer ikke den eksisterende forhandlingsordning som er nedfelt i hovedtariffavtalen, men vil bidra til at partene lokalt kan forhandle ut fra mer kunnskap om den enkelte ansatte.

Det er leder som avgjør når slike samtaler skal avholdes.

Samtalen kan gjennomføres i tilknytning til medarbeidersamtalen.

Kilder og lovverk

Hovedtariffavtalens § 3.5 og § 3.6 (utgåtte lenker)

Kontakt

Har du spørsmål om lønn? Kontakt Tjenestesenteret

5127 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Lønn