Wikier

HMS ved ISM

Se også NTNUs temaside om HMS. På denne siden finner du HMS-informasjon for medarbeidere og studenter ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM).

Organisering av HMS ved ISM

HMS-arbeid ved ISM foregår ved to lokaliteter: Øya Helsehus i Trondheim og HUNT Forskningssenter på Levanger. HMS-arbeidet er todelt: kontorarbeid og laboratorier. 

HMS-struktur og -fullmakter

 HMS-struktur ved ISM

Tentatvt årshjul for HMS-arbeid ved ISM

Årshjul for kontorer ved ISM og HUNT Forskningssenter  

 • Januar: implementering av handlingsplan
 • Kvartalsvis: HMS tema på ledermøte
 • September: vernerunde
 • Oktober: vurdering/beskrivelse av mulige risikofaktorer
 • November/desember: justering/utforming av HMS-mål for neste år og utforming av handlingsplaner

Årshjul for laboratoriet (og administrasjonen) ved HUNT Forskningssenter 

 • Januar: implementering av mål- og virksomhetsplan
 • Januar/februar: brannvernrunde med brannsjef
 • Februar/mars: internrevisjon (ISO 9001)
 • Mars/april: gjennomføring av medarbeidersamtaler
 • HMS-tema, risikovurderinger, kompetanseutviklingsbehov og fokus på en god arbeidshverdag tas opp fortløpende under biobankens torsdagsmøter (lab)
 • Mai: gjennomgang av kjemikalier og HMS-datablad i samsvar mot Eco-Online (lab)
 • Mai/juni: evt ekstern revisjon (ISO 9001)
 • September/oktober: internrevisjon (ISO 9001)
 • September/oktober: brannøvelse m/ brannvesen
 • Oktober: HMS-runde
 • Desember: evaluering av årets mål- og virksomhetsplan og utforming av neste års plan

Brannvern

Se også:

Felles møtepunkt ved brann er på baksiden av bygget, mot bussholdeplassen.

Områdeansvarlig/Etasjeansvarlige: 

Øya Helsehus, Mauritz Hanssens gate 2

 • 3. etasje: Inger Finserås
 • 7. etasje: Marit Mauset

Øya Helsehus, Håkon Jarls gate 11:

Instruks for områdeansvarlige