Wikier

Produsere vitnemål

FS - Praksisrelelvant utdanning etter fullført grad og individuell merknadstekst på DS

Dette er en veiledning for hvordan vi behandler tilfeller der studenter gjennomfører praksisopphold i utlandet etter fullført grad (recent graduate traineeship). Den som produserer vitnemål for kandidaten har et oppfølgingsansvar for disse kandidatene, og under finner du en beskrivelse av hva som må gjøres.

FS - Brukerveiledninger | Sider merket med FS

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) har laget en egen veiledning for praksismobilitet, se Praksismobilitet (HKDIR).

Hvem kvalifiserer for dette?

Praksisopphold etter fullført grad regnes som et utvekslingsopphold innenfor det studienivået som studenten nylig fullførte en grad i, og telles med i de 12 månedene en student kan være på Erasmus-utveksling per studienivå. Praksisoppholdet skal være faglig godkjent av instituttet/fakultetet som eier studieprogrammet før utreise, og studenten skal ha søkt om utvekslingsoppholdet innen ordinær frist før studiet er fullført:

  • 12. september – utveksling på vårsemesteret
  • 1. februar – utveksling på høstsemesteret

Når søknadsfristen er over, vil Enhet for internasjonale relasjoner ved NTNU sende Vitnemålsforum v/Anette Knutsen en liste over hvem som har søkt.

Kandidaten vil få beskjed fra Enhet for internasjonale relasjoner om å fylle ut en Erasmus+ learning agreement for traineeship sammen med arbeidsgiver, som studenten må videresende til Enhet for internasjonale relasjoner når den er signert.

Før utreise

Når praksisoppholdet er godkjent som relevant for graden (før utreise), må du registrere en utsettelse av vitnemålsutstedelse på kandidaten (VTM-UTSETTELSE) på minimum ett år i FS (praksisoppholdet må være gjennomført innen 12 måneder etter at graden er avsluttet). Legg inn en merknadstekst om at studenten er på praksisopphold i den aktuelle perioden.

I tillegg må kandidaten få et brev der det informeres om følgende:

  • Straks praksisoppholdet er ferdig må studenten ta kontakt innen en gitt frist slik at vi kan produsere vitnemål
  • Etter endt praksis må studenten fremvise attest fra praksisstedet på at praksisoppholdet er fullført

Etter endt praksisopphold

Praksisoppholdet skal dokumenteres i vitnemålsvedlegget (DS). Når kandidaten kan bekrefte at praksisoppholdet er fullført, legger du inn en merknadstekst på engelsk som vil være synlig under pkt 6.1 Additional information.

Ifølge malen for vitnemål og Diploma Supplement fra UHR, står det følgende om innholdet i pkt 6.1 i DS: Add any additional information not included above but relevant to the purposes of assessing the nature, level and usage of the qualification e.g. whether the qualification involved a period of study/training in another institution/company/country or, include further relevant details about the higher education institution where the qualification was taken. If the qualification is a joint or double/multiple degree, or if it was earned under a transnational or borderless education arrangement, this should be noted here.

Søk opp kandidaten i modul Kvalifikasjon - Bilder - Oppnådd kvalifikasjon protokoll samlebilde, fane «Merknad». Pass på at du står på korrekt kvalifikasjon, siden en kandidat kan ha flere kvalifikasjoner. Bruk type merknad DS-TILLEGG.

Teksten legges inn i Merknad - engelsk:

  • [Kandidatens navn] has completed a recent graduate traineeship with [navn på praksissted] from [tidsperiode] as part of his/her [navn på studieprogram].

Eksempelvis: Ola Normann has completed a recent graduate traineeship with the Franco-Norwegian Chamber of Commerce (Chambre de Commerce Franco-Norvègienne) from August 2019 to August 2020 as part of his bachelor's degree in history.

Kontakt

Bruk kontaktskjema i NTNU Hjelp hvis du har spørsmål til innholdet på denne siden. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her.

1323 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
fs vitnemål