Wikier

Stoffkartotek

Digitale sikkerhetsdatablader

Ved flere laboratorier og verksteder er det montert digitale visningsenheter for sikkerhetsdatablader (iPad). Disse erstatter sikkerhetsdatablader i papirformat.

NB: iPaden er en ren visningsenhet, og det er ikke mulig å legge inn nye sikkerhetsdatablad, registrere eksponeringer, eller logge på med personlige brukere. Dette anbefaler vi gjøres fra en PC.

Digitale sikkerhetsdatablader - for lokal administratorer.

Brukergrensesnitt

iPaden har seks faner:

 1. Stoffkartotek: Her vises sikkerhetsdatabladene som er knyttet opp mot aktuell lokasjon. iPadene viser kun sikkerhetsdatabladene som er knyttet opp mot den aktuelle lokasjonen. Dersom iPaden er plassert i en gang, eller lignende, kan den settes opp til å vise flere lokasjoner. Lokasjonsnavnet er det navnet som er registrert i stoffkartoteket (Chemical Manager). Sikkerhetsdatablader og informasjonsblader vises uavhengig av hvilket språk de er på.
 2. Førstehjelp: Her vises https://i.ntnu.no/akutt-hjelp.
 3. Lokal info: Her kan enhetene legge inn innhold etter eget ønske. Dette må avklares med HMS-koordinator. Det kan vises felles innhold for fakultetet, instituttet, eller spesifikt innhold for det enkelte laboratoriet/verkstedet. Innholdet utarbeides og legges ut av HMS-koordinator lokalt.
 4. Reset: Dersom man trykker her settes iPaden tilbake til standardvisning. iPaden vil automatisk gå tilbake til standardvisning etter interaktivitet over en lengre periode.
 5. EN: Dersom man trykker her settes engelske ledetekster. Det vil imidlertid fortsatt være norskspråklig visning i stoffkartoteket og sikkerhetsdatablader vil i hovedsak være på norsk.
 6. Admin: Her kan administratorer logge inn for å gjøre endringer i innstillingen på iPaden.

Standard komponenter

 • iPad (Wifi, 128 GB)
 • Holder: Maclocks HyperSpace iPad Pro 10.5: SKU 275HSEWW
 • Maclocks magnetkontakt
 • Sideveis svingbar arm: Compulocks 827W – white swing arm
 • Sikringskabel: Compulocks universal pc cable lock – silver 1.8288 m. #CL15
 • Nødnøkkelskrin (hvis det trengs): Witre Nødnøkkelskap Eco Manutan, artikkel 79569

Det er opp til hver enkelt enhet å vurdere behov for annen holder, veggfeste, etc.

Foto: Haagen Waade, Kavliinstituttet: iPad, med standard holder og veggfeste.

Foto hentet fra https://compulocks.com/: Sideveis svingbar arm, Compulocks 827W – white swing arm.

Bestille og sette opp ny iPad

Når du skal bestille løsningen til en ny lokasjon, så trenger vi en del opplysninger:

 • Oppgi bygg- og romnummer.
 • Hvilken del av stoffkartoteket skal vises på lokasjonen? Dette kan være kun en lokasjon, eller flere – dersom f.eks. iPaden plasseres i en gang, e.l. Dersom flere lokasjoner skal vises, må disse ligge under en felles topplokasjon.
  1. Logg inn i stoffkartoteket, åpne lokasjonen som skal vises på iPaden.
  2. Kopier «lokasjonstien», f.eks. «Trondheim > NV Trondheim > Kjemi > Realfagbygget > 360_C2-107 Undervisningslab»
 • Avklar hvor enheten skal monteres på lokasjonen og om det er tilgjengelig stikkontakt. Bestill ved behov montering av ny stikkontakt.
 • Hvilken enhet (institutt) tilhører lokasjonen og hvem skal dekke kostnader?
 • Hvem er kontaktperson på lokasjonen?

Bakgrunn for løsningen

Tidligere var det et krav om at sikkerhetsdatablader og informasjonsblader skulle være i papirversjon på brukersted. Dette kravet er nå fjernet og man kan ha elektronisk tilgang til stoffkartotek, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 2-4.

Det vil alltid være den nyeste versjonen av sikkerhetsdatabladene og informasjonsbladene som ligger i stoffkartoteket. Løsningen vil fungere ved bortfall av trådløsnett og/eller strømbrudd, og kan ved behov tas med til f.eks. legevakt i akuttsituasjoner.

Det er innført flere sikkerhetstiltak. Det vil blant annet ikke være mulig å benytte iPaden til andre ting enn å vise sikkerhetsdatablader/informasjonsblader, førstehjelpsinformasjon (akutt hjelp), samt lokal informasjon. Innholdet på iPaden kan fjernslettes ved tyveri, eller lignende.

Kontakt

 • Stoffkartotek – kontaktperson – dersom du trenger bistand til å finne ut av hvem som har les/skriv-tilgang til stoffkartoteket og som kan bistå med å legge inn nye sikkerhetsdatablader samt ved spørsmål ang. eksponeringsregister. Se informasjon om hvordan du etterspør nye sikkerhetsdatablader og hvordan du registrerer nye eksponeringer.
 • HMS-koordinator (Lokal administrator) – ved generelle spørsmål, behov for endring av «Lokal informasjon», o.a.
 • NTNU Hjelp - ved feil på iPad / tilhørende utstyr, feil i statistikk / overvåkning, eller ved behov for endring av hvilken lokasjon som vises på enheten.
 • Tildeling av redigeringstilgang for lokale administratorer, lysstyrke på skjerm, eller behov for endring av andre innstillinger.
 • Orakel - Andre henvendelser / varsling av generelle IT-feill