Wikier

Stoffkartotek

Digitale sikkerhetsdatablader - for administratorer

NTNU har etablert en standardisert løsning for visning av digitale sikkerhetsdatablader og informasjonsblader. Løsningen består av fastmonterte nettbrett (iPad), som alltid er påslått og tilgjengelig (pålogging er ikke nødvendig). Se Digitale sikkerhetsdatablader for grunnleggende informasjon om løsningen.

Logg på - for administratorer

Merk at du må benytte VPN dersom du ikke sitter på NTNUs nett. 

Administrasjon av DigSik-systemet (Kun for systemadministrator):

 • Åpne Widows Explorer (Trykk "Windows-tast" og "E")
 • Legg inn følgende i adressefeltet og trykk "Enter":

 • Dobbelklikk på Excel-filen for å åpne
 • Se bruksanvisning under for nærmere beskrivelse

Legge inn lokal informasjon (Lokal administrator): 

 • Åpne Widows Explorer (Trykk "Windows-tast og "E")
 • Legg inn følgende i adressefeltet og trykk "Enter":

 • Se bruksanvisning under for nærmere beskrivelse

Statistikk - for administratorer

 • Logg på visning av statistikk - Her kan du finne oversikt over hvor mye iPadene benyttes, status på strøm, om de er i normal drift, serienummer, m.m.
 • Hurtigvisning - Gir en rask oversikt over hvilke iPader som er i normal drift. 
  • Grønn farge: Fungerer normalt.
  • Rød farge: iPaden har ikke rapportert at den fungerer normalt på en stund. Følg med på disse!
  • Grå farge: Vi har mistetet kontakten med disse iPadene. Undersøk om iPaden mangler strøm, er defekt, e.a.

Bruksanvisninger - for administratorer

Kontakt

 • HMS-koordinator (Lokal administrator)
 • NTNU Hjelp - ved feil på iPad / tilhørende utstyr, feil i statistikk / overvåkning, eller ved behov for endring av hvilken lokasjon som vises på enheten.
 • Redigeringstilgang for lokale administratorer, lysstyrke på skjerm, eller behov for endring av andre innstillinger.
 • Orakel - Andre henvendelser / varsling av generelle IT-feil