Wikier

Automatisk videresending av epost

Automatisk videresending av NTNU-e-post til annen e-postkonto utenfor universitetets e-postsytem er ikke mulig ved NTNU.

NTNU jobber alltid for å forbedre sikkerheten og redusere tap av personopplysninger og sensitiv informasjon. Derfor har Prorektor for utdanning og IT-sjef vedtatt at ikke automatisk videresending av e-post fra en NTNU-konto til andre e-posttjenester utenfor universitetets systemer ikke er tillatt.

English version - Automatic forwarding of your email

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Bedre sikkerhet

E-post er en av faktorene som gjør oss sårbare for digitale angrep. Statistikk viser at de fleste sikkerhetsangrepene mot NTNU starter med en e-post. Daglig sender og mottar NTNU ca. 200 000 e-poster.

E-poster som inneholder et angrep, som forblir i NTNUs egne systemer, kan IT-avdelingen følge opp raskt og effektivt. Hvis den samme e-posten forsvinner ut i eksterne e-posttjenester blir arbeidet med å begrense skaden mer kompleks og utfordrende.

Beslutningen er forankret i disse offisielle dokumentene om Informasjonssikkerhetpå NTNU. Bestemmelser for ansatte og studenter finner du her:

Flere e-postadresser i samme applikasjon

Det er mulig å legge til din NTNU e-postkonto på din mobile enhet eller på din PC i tillegg til den du har fra før. Du kan lese mer om dette her:

https://i.ntnu.no/epost

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du har spørsmål eller opplever problemer.