Wikier

Automatisk videresending av epost

Automatisk videresending av e-post til annen e-postkonto er deaktivert som standard for ansatte. 

Årsaken er at NTNU vil ha bedre kontroll på personinformasjon og sensitiv informasjon. Derfor tillater vi ikke automatisk videresending av e-post fra din NTNU-konto til andre kontoer hos eksterne leverandører av e-post-tjenester.

English version - Automatic forwarding of your email

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Studenter kan lese om videresending av epost her.

Hvorfor er videresending deaktivert?

  1. Øke sikkerheten
  2. Redusere risiko for tap av personopplysninger
  3. Synliggjøre NTNU som avsender.

Beslutningen er forankret i disse offisielle dokumentene om Informasjonssikkerhet på NTNU.

Anbefalt løsning for deg som har flere e-post adresser

Det er mulig å legge til din NTNU e-postkonto på din mobile enhet eller på din PC i tillegg til den du har fra før. Du kan lese mer om dette her:

https://i.ntnu.no/epost

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du har spørsmål eller opplever problemer.