Språkvelger

English

Banner - Skjema (for ansatte)

Skjema

For medarbeidere

skjema

Skjema til f.eks. spørreundersøkelser eller påmelding o.l.


HMS

HMS skjema  - risikovurdering, strålevern, helseundersøkelse mm.

Økonomi

Skjema for økonomi

Studier

Se skjema for innmelding av studieprogram under "Innmelding av studieprogram" 

Doktorgrad

Alle skjema for doktorgrad
Se også fakultetsspesifikk informasjon på siden om doktorgrad.

Lønn, permisjon, fravær

Skjema om lønn, permisjon og fravær fylles ut i Selvbetjeningsportalen. Noen skjema går via NTNU Hjelp