Wikier

Spørreundersøkelser

Her finner du informasjon om verktøy som kan brukes til datainnsamling og spørreundersøkelser i undervisning og forskning.

Nettskjema er anbefalt verktøy til spørreundersøkelser/datainnsamling for student- og forskningsprosjekter. Nettskjema erstatter SelectSurvey, som er under utfasing.

Skjemaverktøy til annet bruk - Machform

Spørreundersøkelser i Nettskjema

Se veiledningsside for mer informasjon om å bruke Nettskjema til spørreundersøkelser/datainnsamling. 

Informasjon om tidligere verktøy for spørreundersøkelser -SelectSurvey

SelectSurvey

SelectSurvey har tidligere vært NTNUs verktøy for spørreundersøkelser, men det må ikke brukes til nye spørreundersøkelser etter juni 2021. Hvis du tidligere har brukt systemet, kan du logge deg på for å hente ut dine historiske data. Denne muligheten holdes åpen så lenge det er forsvarlig ut fra vurdering av informasjonssikkerheten. 

NB! Systemet vil fra og med 5. juli 2021 kun være tilgjengelig hvis du bruker VPN eller er på NTNU-nettverk. 

Hjelp

For mer informasjon om vurderinger i forbindelse med datainnsamling og lagring av forskningsdata generelt, se Research Data@NTNU.


Se også

Research Data@NTNU

Temaside om IT-hjelp