Wikier

Lønnsforhandlinger

Statens lønnssystem er fremforhandlet mellom staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene. I tillegg har NTNU en lokal lønnspolitikk som er utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og fagforeningene.

English version - Salary negotiations

Temaside om lønn | Sider merket med lønn

Lønnsforhandlinger

Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder generelle lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i staten. Hovedtariffavtalene er 2-årige avtaler, hvor man har gjensidig rett til å kreve forhandlinger om endring av lønns- og arbeidsvilkår for annet avtaleår (mellomoppgjør).

Regulering av lønn

Regulering av lønn for arbeidstakere i staten skjer gjennom tre sentrale virkemidler

  • generelle tillegg
  • sentrale justeringer
  • gjennom lokale forhandlinger

Partene sentralt forhandler hvert år om hvilke av disse virkemidlene som skal benyttes, og i hvilket omfang.

Stillinger som partene har blitt enige om å ta ut av hovedtariffavtalen, får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt administrativt, jf. HTA pkt. 1.1.3.

Vurdering av lønn etter prøvetid

Ved prøvetidens utløp, kan arbeidsgiver vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny.

Nyttige lenker

Lokal lønnspolitikk ved NTNU

Kontakt

For mer informasjon om lønnsforhandlinger, ta kontakt med din nærmeste leder eller fagforeningen din.

Fagforeninger tilknyttet NTNU