Wikier

Vitenskapsmuseets styrer og råd

Gå til referater

Museumsstyret 2021-2025

Styreleder:

 • Marit Anne Hauan

Eksterne representanter:

 • Siri Granum Carson
 • Jørn Wroldsen
 • Arnfinn Stendahl Rokne

Varamedlemmer:

 • Lars Haltbrekken
 • Marit Næss

Teknisk-administrativt ansatte:

 • Fast: Ellen Grav
 • Vara: Dag-Inge Øien

Midlertidig vitenskapelig ansatte

 • Fast: Monica Nordanger Enerhaug
 • Vara: Hanne Bjørnås Krogstie

Faste vitenskapelige ansatte

 • Vibekke Vange
 • Jan Grimsrud Davidsen
 • Heidi Mjelva Breivik

Varamedlemmer:

 • Øyvind Ødegård
 • Elisabeth Stur
 • Frode Ødegaard

Studentrepresentanter:


Ansettelsesutvalget 2021 - 2025

Ansetteslsesutvalget ved NTNU Vitenskapsmuseet


Ansettelsesrådet 2021 - 2025

Ansettelsesrådet ved NTNU Vitenskapsmuseet


Instituttråd ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie 2018 - 31. juli 2021

Leder:

Eksterne representanter:

 • Professor Nils Anfinset
 • Fagsjef/Førstekonservator Heidi Anett Ødegård Beistad

Faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling:

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling:

Fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger:

Studentrepresentanter:

 • Aleksander Rasmussen Dreyer Skre
 • Fanny Sikström (vara)

Instituttråd ved Institutt for naturhistorie 2018 - 31. juli 2021

Eksterne medlemmer:

 • Forskningssjef SINTEF Ocean AS Gunvor Øie
 • Ottar Michelsen

Faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling:

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling:

Fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger:

Studentrepresentant:


Lokalt Samarbeidsutvalg (LOSAM)


Fagråd for utstillinger og arrangement 2021 - 2025


Gå til referater

3442 Visninger