Wikier

Ansettelsesutvalg...

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - VM

Ansettelser ved NTNU Vitenskapsmuseet behandles av Ansettelsesutvalg for vitenskaplige stillinger og Ansettelsesråd for tekniske og administrative stillinger.

Alt om råd og utvalg

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger

Ansettelsesutvalget oppnevnes blant representantene til Museumsstyret ved NTNU Vitenskapsmuseet. Utvalget består av fem medlemmer: to representanter for fast vitenskapelig personale, en representant for midlertidig vitenskapelig personale, en studentrepresentant og museumsdirektør, som leder utvalget.

Ansettelsesutvalget (AU) ved NTNU Vitenskapsmuseet vedtar stillingsbeskrivelser, tildeler personlig opprykk til professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor og foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger (professor, dosent, førsteamanuensis, førstelektor, universitetslektor, forsker). AUs styrende reglement er NTNUs personalreglement for vitenskapelige stillinger.

Ansettelsesutvalgets funksjonsperiode følger Fakultetsstyrets funksjonsperiode:
01.08.2021 - 31.07.2025.

Sekretær for ansettelsesutvalget: Christen Torvik.

Sammensetning

Museumsdirektør og leder:
Hans K. Stenøien

Representanter for fast vitenskapelig personale:
Vibekke Vange\\Jan Grimsrud Davidsen
Vara: Heidi Mjelva Breivik

Representant for midlertidig vitenskapelig personale:
Olena Meleshko
Vara: Jo Sindre P. Eidshaug

Representant for studentene:

Selma Lilin Brokstad

Ansettelsesråd for tekniske og adminstrative stillinger

Ansettelsesråd for teknisk og administrative stillinger (AR) ved NTNU Vitenskapsmuseet behandler ansettelser og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

Arbeidsgivers representanter og personlige vararepresentanter oppnevnes av museumsdirektør.

Fagforeningene representert i LOSAM oppnevner i fellesskap vedtatt sine representanter i ansettelsesutvalget med personlig vara. Funksjonsperioden er 01.08.2021 - 31.07.2025.

Sekretær for ansettelsesrådet: Christen Torvik.

Sammensetning

Utvalgets leder:
museumsdirektør Hans K. Stenøien

Arbeidsgivers representanter:
Ole Risbøl

Personlig vara: Tommy Prestø

Kristin Tiller

Personlig vara: Rita Mari Hansen

Ansattes representanter:
Fredrik Skoglund

Personlig vara: Anette Grimsrud Davidsen

Astrid B. Lorentzen

Personlig vara: Marte Iversen Rønning

Likestillingsombud

Likestillingsombud:
Forde Ødegaard

Vara: Merete Moe Henriksen