Wikier

Styrevalg

Valg ved AD

Informasjon om valg ved Fakultet for arkitektur og design

Temaside: NTNU Valg

 Sjekk manntall og avgi stemme her

Fakultetsstyret og Utvidet ledergruppe ved instituttene for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2021

FAKULTETSSTYRET

Faste ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling

Styremedlemmer:

 • Universitetslektor Nina Katrine Haarsaker
 • Førsteamanuensis Ole Lund
 • Førsteamanuensis Ida Nilstad Pettersen

Varamedlemmer:

 • 1. Varamedlem: Professor Geir K. Hansen
 • 2. Varamedlem: Professor Olav Kristoffersen
 • 3. Varamedlem: Professor Markus Schwai

Det var kun 2 nominerte kvinner i kategorien.
Valgstyret vurderer Likestillingsloven som oppfylt for gruppen som helhet.

Fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger

 • Styremedlem: Seniorrådgiver Tone Woie Alstadheim
 • Varamedlem: Overingeniør Morten Kvamme

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling august 2019 til 31. juli 2020:

 • Fast medlem: Stipendiat Steinar Hillersøy Dyvik, IAT
 • Varamedlem: Vitenskapelig assistent Erik Frydenlund Hofsbro, IAP
  • For perioden august 2020 til 31. juli 2021 er valgt:
 • Fast medlem: Vitenskapelig assistent Erik Frydenlund Hofsbro
 • Varamedlem: Postdok Savis Gohari Krangsås

-
Valg til nytt fakultetsstyre gjennomføres våren 2021 for perioden frem til 2025.
Det skal velges nye representanter for valgperioden 01.08.2021 -31.07.2025.
Valgdager er 10–11 mai.

Det skal velges nye representanter til fakultetsstyret for følgende ansattgrupper:

 • 3 medlemmer og 3 varamedlemmer fra valggruppen faste ansatte i undervisnings- og /eller forskerstilling (velges for 4 år)
 • 1 medlem og 1 varamedlem fra valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)
 • 1 medlem og 1 varamedlem fra valggruppen fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger (velges for 4 år)

Viktige datoer, retningslinjer for gjennomføringen og forslagsark er lagt ut på Innsida 

Spørsmål om valg kan sendes til sissel.hagen-formo@ntnu.no

-

Elections to the Faculty Board - propose candidates at the latest of May 3.

Election days: Monday May 10 and Tuesday 11, 2021

Academic and administrative staff will elect their new representatives to the Faculty Board at Faculty of Architecture and Design for the electoral term 01.08.2021-31.07.2025:

 • Three representatives from permanent academic staff + three deputies (4 years)
 • One representative from temporary academic staff + one deputy (1 year)
 • One representative from technical and administrative staff + one deputy (4 years)

Important dates, process and proposal form will be found on Innsida

If you have questions, please send to sissel.hagen-formo@ntnu.no

-

Ved de fire instituttene skal det våren 2021 også velges representanter til de respektives styringsorgan.Informasjon om disse kunngjøres via Innsida for hvert institutt medio mai.
-

Valgstyret ved fakultetet:

2349 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
valg ad