Wikier

Utenlandsstudier i Europa

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Hvorfor Europa?

Gode finansieringsmuligheter, relativt enkle søknadsprosesser og mulighet for å lære seg viktige språk gjør Europa til et yndet mål for utenlandsstudier. I tillegg er det verdt å merke seg at Europa er Norges desidert største handelspartner. Ønsker du å ta deler av din grad ved NTNU i et europeisk land kan det være en stor fordel både faglig og for din fremtidige karriere.

Hvor vil du reise?

Ettersom informasjon og søknadsprosedyrer varierer litt mellom landene, er sidene våre sortert etter følgende områder:

Støtte fra Lånekassen

Du kan under visse forutsetninger få språkstipend fra Lånekassen.

Engelskspråklige studietilbud i Europa

Stadig flere universiteter utenfor engelspråklige land tilbyr undervisning på engelsk. Se egen side som gir deg oversikt over engelskspråklige studietilbud i Europa.

Miniutveksling - ATHENS-programmet

ATHENS-programmet gir støtte til reisekostnader til intensivkurs i Europa innenfor teknologirelaterte fag.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller trenger du veiledning? Se oversikt over veiledere hos Enhet for internasjonale relasjoner og hvilket land eller område disse har ansvar for.

Child Pages (1)

  • Engelskspråklige utenlandsstudier i Europa

    Flere europeiske universiteter i ikke-engelskspråklige land tilbyr undervisning på engelsk. Denne siden gir deg en oversikt over aktuelle emner og program.  Se egne sider for informasjon om...