Wikier

Utbetaling av Erasmusstipend

Denne siden forklarer hvordan du går fram for å få utbetalt Erasmusstipendet etter at du har blitt nominert som Erasmusstudent.

This page in English

Finansiering av utvekslingsopphold. Temaside om utenlandsstudier.


Studenter som blir nominert av NTNU som Erasmusstudenter vil motta Erasmusstipend. Du vil få en bekreftelse på epost om du får tildelt stipend.

Beløp og stipendberegning

Beløpet du vil få utbetalt varierer avhengig av destinasjonsland. Det er kronekursen som var gjeldende da NTNU mottok stipendmidlene som blir brukt ved utbetaling av stipendet.

Stipendbeløpet beregnes ut ifra eksakt oppstarts- og sluttdato på oppholdet:

 • Oppstartsdato: oppstart av orienterings/velkomstuke ved lærestedet, eller offisiell semesterstart. NB: Språkkurs skal ikke inkulderes i denne perioden.
 • Sluttdato: siste dag dag du er tilstede for undervisnings- eller vurderingsrelatert aktivitet; for eksempel siste undervisningsdag eller dato for siste eksamen.

Hvis du har søkt Grønn Erasmus+-stipend vil du få dette utbetalt sammen med siste utbetaling av Erasmus-stipendet.

Stipendutbetaling

NB! Utvekslingsstudenter som starter sitt opphold våren 2024 leverer arrival/departure confirmation via ny løsning i Mobility-Online. Dere vil få beskjed via epost når ny løsning er klar til bruk.

Erasmusstipendet utbetales i to runder:

 • Første utbetaling: Etter din ankomst ved lærestedet i utlandet. 70% av stipendet utbetales når du har registrert/dokumentert ankomst, start- og sluttdato for utvekslingsoppholdet i dette webskjemaet.
 • Andre utbetaling: Ved avsluttet opphold skal du levere en Departure Confirmation som du får fra lærestedet og da beregnes endelig stipendbeløp.
 • Ved både ankomst og hjemreise må du laste opp hhv. en ankomst- og hjemreisebekreftelse (Arrival Confirmation og Departure Confirmation). Til dette kan du bruke dette dokumentet, eller vertsinstitusjonens egen mal, hvis de tilbyr dette. Dette må signeres og stemples ved vertssinstitusjonen.

Utebetaling av stipend gjøres va Tjenestesenteret for lønn og HR ved NTNU. Tjenestesenteret utbetaler stipend som bonuslønn gjennom HR-systemet. Stipend utbetales derfor to ganger i måneden, vanligvis i hhv. andre og siste uke av måneden, men dette varierer. Det kan ta 6-8 uker fra du laster opp bekreftelse på ankomst/avreise til pengene har kommet inn på din konto.

Herfinner du oversikt over plan for lønnskjøring i inneværende år. Stipend utbetales hver måned på datoene under utbetalingsdato i linjen bonuslønn.

Reduksjon/tilbaketrekking av stipend

 • Stipendbeløpet tildeles under forbehold om at NTNU får tildelt midler fra EU.
 • Beløpet kan bli redusert hvis du mottar stipend fra andre kilder (gjelder ikke støtte fra Lånekassen).
 • Stipendet trekkes tilbake dersom du søker permisjon fra NTNU for perioden, eller du tar et gradsstudium i utlandet.
 • Avbryter du ditt studieopphold eller avslutter tidligere enn planlagt vil du måtte betale tilbake deler av stipendet.

Krav til varighet på Erasmusopphold

 • Erasmus studieopphold: minimum 2 måneder, maks 12 måneder
 • Erasmus praksisopphold: minimum 2 måneder, maks 12 måneder

Hvis utvekslingsoppholdet avviker fra dette kravet kan du miste retten til ditt stipend.

Krav til antall avlagte studiepoeng

Det er et krav at du har avlagt minimum 60 studiepoeng før avreise, du plikter å varsle din saksbehandler om dette ikke er tilfelle.

Skolepenger/semesteravgift

Som Erasmusstudent betaler du ikke skolepenger, men lærestedet kan kreve at du betaler semesteravgift. Du må også betale semesteravgift til NTNU når du er på utveksling.