Wikier

Rutiner og...

Unge arbeidstakere

På denne siden finner du rutinen for å ansette arbeidstakere mellom 15 og 18 år ved NTNU.

Stillingskode

Arbeidstakere under 18 år skal ha stillingskode 1138 Unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere over 18 år skal ha stillingskode 1115 Hjelpearbeider.

Lønnstrinn

 • Ansatte inntil 17 år skal ha 80 prosent av lønnstrinn 19.
 • Ansatte mellom 17 og 18 år skal ha 85 prosent av lønnstrinn 19.
 • Ansatte over 18 år skal ha minstelønn på lønnstrinn 25 (per 11.04.2024, ny HTA kan føre til endringer)

Opprykk ved fylte år

 • Unge arbeidstakere som fyller år i første halvpart av måneden, gis opprykk fra den 1. i måneden.
 • Unge arbeidstakere som fyller år etter den 15. i måneden, gis opprykk fra den 1. i påfølgende måned.
 • Ved fylte 18 år lønnes arbeidstakeren i samsvar med den stilling vedkommende fyller.

Unge arbeidstakere kan ikke registreres via løsningen for tilsetting og arbeidskontrakt, så det blir lik rutine som ved ordinære ansettelser via rekruttering.

Månedslønn

Nytt i 2023 er at unge arbeidstakere skal registreres med månedslønn i lønnssystemet SAP. Ungdommene vil få utbetalt lønn måneden etter de starter, og det vil være mulig å korrigere/stoppe lønn før utbetaling (for eksempel ved fravær fra arbeidet). Både lønn og sluttoppgjør med feriepenger kan utbetales på samme lønnskjøring.

Hvem gjør hva av lokal HR, leder og Tjenestesenteret?

Lokal HR ved enheten

 • Utarbeide og sende arbeidskontrakten til den unge arbeidstakeren. Bruk arbeidskontrakten for unge arbeidstakere. Se hvordan malen for arbeidstakere inntil 17 år og arbeidstakere 17-18 år ser ut. Husk at avtalen må lagres i personalmappe i ePhorte.
 • Lagre signert kontrakt i personalmappe i ePhorte.
 • Sende sak med ePhorte-nummer via NTNU Hjelp – bruk skjemaet: Nyansettelse - NTNU Hjelp.

Tjenestesenteret for lønn og HR

 • Registrere nyansatt i SAP.
 • Registrere sluttoppgjør. Det er ikke nødvendig at Tjenestesenteret mottar egen sak om sluttoppgjør, da dette registreres samtidig som registrering av kontrakten.

Leder

 • Godkjenne skjema om nyansatt i Selvbetjeningsportalen.
 • Gi beskjed til Tjenestesenteret dersom lønn skal korrigeres eller stoppes før utbetaling.

Kontakt

Hvis du har spørsmål, kontakt Tjenestesenteret for lønn og HR.