Wikier

Råd og utvalg ved IV

Studieprogramråd ved IV-fakultetet

Her finner du oversikt over deltakerne i de ulike studieprogramrådene ved fakultet for ingeniørvitenskap

Studieprogramråd for marin-området

Medlemmer:

 • Eilif Pedersen, programrådsleder, IMT (Marin teknikk, 5-årig master - MTMART, 2-årig master MIMART, MSN1 og MSNMME)
 • Karl Henning Halse, studieprogramleder, IHB (2-årig master Product and System Engineering - 840MD og Naval Architecture - 850MD)
 • Frøy Birthe Bjørneseth, studieprogramleder, IHB (2-årig Master i operativ maritim ledelse - MLAKMO)
 • Håvard Vollset Lien, studieprogramleder, IHB (Bachelor i ingeniørfag, skipsdesign, Ålesund - 699SD)
 • Arnt Myrheim-Holm, studieprogramleder, IHB (353MN)
 • Jan Emblemsvåg, studieprogramleder, IHB (Bachelor i nautikk - 432SM)
 • Martin Ludvigsen, studieprogramleder, IMT (Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics - MSMIR)
 • Lars Petter Bryne, nestleder utdanning, IHB
 • Hedda Aksnes, studentrepresentant
 • Mats Wesche Svenkerud, studentrepresentant
 • Torjus Levisen Johansen, studentrepresentant
 • Louise Ulstein, eksternt medlem, Ulstein Design & Solution
 • Roar Opstad, eksternt medlem, Solstad Offshore
 • Olav Rognebakke, eksternt medlem, DNV
 • Vibeke Sivertsen, sekretær, utdanningsseksjonen fak.adm.

Studieprogramråd for bygg-området

Medlemmer

 • Olav Torp, programrådsleder og nestleder utdanning IBM
 • Linda Fjølstad, sekretær og bindeledd til fak.adm., utdanningsseksjonen fak.adm.
 • Astrid Stadheim, studieprogramleder og koordinator, IVB (Bachelor i ingeniørfag, bygg 3-årig - BIBYGG) Gjøvik
 • Robin Sætre, koordinator, IHB (Bachelor i ingeniørfag, bygg 3-årig - BIBYGG) Ålesund
 • Robert Storm Mortensen, koordinater, IBM (Bachelor i ingeniørfag, bygg 3-årig - BIBYGG) Trondheim
 • Yutao Pan, studieprogramleder, IGM (Geotechnics and Geohazards, master 2-årig - MSGEOTECH)
 • NN, studieprogramleder og representant for int. 2-årige masterprogram
 • NN, representant for bachelorstudentene
 • NN, representant for master-/siv.ing.-studentene
 • Janicke P. Garmann, representant fra næringslivet, Norconsult AS
 • Pål Egil Rønn, representant fra næringslivet, AF Gruppen
 • Hege Skårbekk Dammerud, representant fra næringslivet, Veidekke AS
 • Anita Sharma, representant fra næringslivet, Bymiljøetaten Oslo kommune
 • Turid Ødegård, representant fra næringslivet, Rambøll
 • Roar Norvik, representant fra næringslivet, SINTEF
  (Representantene fra næringslivet sitter i Næringslivsringen sitt styre. Næringslivsringen er et viktig samarbeidsorgan for utdanning på byggområdet mellom NTNU og næringslivet.)

Studieprogramråd for Ingeniørvitenskap og IKT

Medlemmer

 • Leder, Terje Midtbø
 • Nestleder undervisning ved alle 5 involverte institutt
  • Institutt for marin teknikk
  • Institutt for geovitenskap og petroleum
  • Institutt for bygg- og miljøteknikk
  • Institutt for konstruksjonsteknikk
  • Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • 2 eksterne representanter + 1 vara (fordeling avgjøres senere)
  • Terje Dahl, Equinor
  • Alexander Salveson Nossum, Norkart
  • Eirik Wie Furunes, Norconsult
 • Representant fra Institutt for datateknikk og informatikk
  • Rune Hjelsvold
 • 2 studenter
  • Tillitsvalgte ved institutt/program
 • Studieprogramkonsulent
 • Studieprogramleder

Studieprogramråd for maskin-området

Medlemmer

 • Områdeleder, Geir Asle Owren
 • Studieprogramleder Bachelor maskin
 • Studieprogramkoordinator Gjøvik og Ålesund
 • Nestledere utdanning ved instituttene MTP, EPT, KT
 • 3 studentrepresentanter (tillitsvalgte fra 2 ITV’er fra MTEK, 1 ITV fra Bachelor maskin)
 • 3 næringslivsrepresentanter
  • Vareproduserende industri – Kongsberggruppen for tiden ved Frode Paulsen
  • Konsulentbransjen – Investas for tiden ved Aleksander Wermers Nilsen
  • Energibransjen – Equinor for tiden ved Berit Robøle
 • Studieveileder ved IV fakultetet

Studieprogramråd for energi og bærekraft

Medlemmer

 • Johan Berg Pettersen, programrådsleder, EPT (Industrial Ecology, master, 5-årig - MSINDECOL, Science in Circular Economy, 2-årig - MSCE)
 • Jacob Lamb, studieprogramleder, EPT (Fornybar energi, bachelor, 3-årig - BIFOREN)
 • Studentrådet, studentrepresentanter

Studieprogramråd for geofag og petroleum

Medlemmer

 • Tor Berge Gjersvik, programrådsleder, IGP (BGEOL, MGEOL, MTTEKGEO, MTPETR, MSG1, MSG2, MSGEOS, MTGEORT og MTINGGEO)
 • Lisbeth Hultmann, admin, IGP
 • Alexander Sævild Ree, studieveileder
 • Sigbjørn Sangesland, faglig bredde petroleum
 • Sigve Hovda, pedagogisk koordinator og faglig bredde petroleum
 • Per Terje Osmundsen, faglig bredde geologi
 • Rolf Arne Kleiv, faglig bredde mineralproduksjon
 • Alexandre Lavrov, faglig bredde ingeniørgeologi
 • Jon Hovland Haveraaen, petroleumsfag
 • Alexander Moe, studentrepresentant, tekniske geofag
 • Eli Holmsen, studentrepresentant, geologi
 • Hanna Lena Muser, studentrepresentant, petroleumsfag
 • Øystein Nordgulen, ekstern representant geofag, NGU
 • Rolf H. Utseth, ekstern representant petroleum, Equinor
 • Trond Watne, ekstern representant, Norsk Mineral AS
 • Trine Boyer, ekstern representant, Vår energi

Studieprogramråd for erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling

Medlemmer:

Se og så oversikt over utdanningsutvalget ved IV-fakultetet