Wikier

Råd og utvalg ved IV

Studieprogramråd ved IV-fakultetet

Her finner du oversikt over deltakerne i de ulike studieprogramrådene ved fakultet for ingeniørvitenskap

Studieprogramråd for marin-området

Medlemmer:

Studieprogramråd for bygg-området

Medlemmer 

 • Arne Gussiås, programrådsleder og studieprogramleder, IBM (MTBYGG, MIBYGG, MVEGJERNB)
 • Linda Fjølstad, sekretær og bindeledd til fak.adm., utdanningsseksjonen fak.adm.
 • Astrid Stadheim, studieprogramleder og koordinator, IVB (BIBYGG) Gjøvik
 • Robin Sætre, koordinator, IHB (BIBYGG) Ålesund
 • Robert Storm Mortensen, koordinater, IBM (BIBYGG) Trondheim
 • Yutao Pan, studieprogramleder, IGM (MSGEOTECH)
 • NN, studieprogramleder og representant for int. 2-årige masterprogram
 • NN, representant for bachelorstudentene
 • NN, representant for master-/siv.ing.-studentene
 • Janicke P. Garmann, representant fra næringslivet, Norconsult AS
 • Pål Egil Rønn, representant fra næringslivet, AF Gruppen
 • Hege Skårbekk Dammerud, representant fra næringslivet, Veidekke AS
 • Anita Sharma, representant fra næringslivet, Bymiljøetaten Oslo kommune
 • Turid Ødegård, representant fra næringslivet, Rambøll
 • Roar Norvik, representant fra næringslivet, SINTEF
  (Representantene fra næringslivet sitter i Næringslivsringen sitt styre. Næringslivsringen er et viktig samarbeidsorgan for utdanning på byggområdet mellom NTNU og næringslivet.) 

Studieprogramråd for maskin-området

Medlemmer 

Studieprogramråd for energi og bærekraft

Medlemmer 

Studieprogramråd for geofag og petroleum

Medlemmer 

 • Tor Berge Gjersvik, programrådsleder, IGP (BGEOL, MGEOL, MTTEKGEO, MTPETR, MIPETR, MSG1, MSG2)
 • Lisbeth Hultman, admin, IGP
 • Ann Helen Kirknes, sekretær, utdanningsseksjonen fak. adm.
 • Sigve Hovda, pedagogisk koordinator og faglig bredde petr. 
 • Sigbjørn Sangesland, faglig bredde petr.
 • Per Terje Osmundsen, faglig bredde geo.
 • Kenneth Duffaut, faglig bredde geo. 
 • Alexandre Lavrov, faglig bredde geo.
 • Helene Markhus Brekket, studentrepresentant petroleum
 • Kathrine Torgersen, studentrepresentant tekniske geofag
 • Bendik Standal Frantzen, studentrepresentant geologi
 • Øystein Nordgulen, ekstern representant geofag, NGU
 • Rolf Utseth, ekstern representant petroleum
 • Johan Eck-Olsen, vara ekstern representant 

Studieprogramråd for erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling

Medlemmer:

 • Bjørn Andersen, studieprogramleder og leder av programrådet, IV-fakultetet
 • Inge Hoff, vitenskapelig ansatt, IV-fakultetet
 • Edd Blekkan, vitenskapelig ansatt, NV-fakultetet
 • Ann-Charlott Pedersen, vitenskapelig ansatt, ØK-fakultetet
 • Patrick Mikalef, vitenskapelig ansatt, IE-fakultetet
 • Merete Molberg, observatør, SU-fakultetet
 • NN, ekstern representant
 • NN, studentrepresentanter
 • NN, administrativt ansatt og sekretær for programrådet

Se også oversikt over utdanningsutvalget ved IV-fakultetet