Wikier

Mail

Signatur i epost

Denne siden henviser til hvordan en kan sette opp faste signaturer for e-postmeldinger for ansatte.

English version - Email signature

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Legge til signatur i Outlook som applikasjon på maskin

Framgangsmåten for å legge til signatur i Outlook som applikasjon lastet ned til din datamaskin, varierer fra om du har Mac eller Windows.

Framgangsmåte i Windows

Åpne Outlook applikasjonen på din maskin.

Trykk deretter på Ny e-post, deretter Sett inn og Signaturer.

Trykker på ny-e-post

Inne på ny e-post trykker du på sett og så signaturer

Deretter kan du opprette en ny signatur ved å først trykke på ny og velge hva det skal stå, hvilken skrifttype som skal brukes og så videre.

Trykk på Lagre når du er ferdig, og du har opprettet en signatur.

legger inn ønsker tekst i signaturen etter du har trykker på ny.

Framgangsmåte i Mac

Åpne Outlook applikasjonen på din maskin.

Trykk på Outlook oppe i venstre hjørnet i verktøylinjen, deretter Instillinger.

trykker på outlook oppe i venstre hjørne og deretter innstillinger

Inne på Instillinger trykker man videre på Signaturer, og deretter plussknappen for å legge inn en ny signatur.

trykker på signaturer innen på instillinger og videre på plussknappen for å legge til ny signatur

Deretter kan du legge inn ønsket signatur.

legger inn ønsket tekst i signaturen

Legge til signatur i Outlook som Webmail

For å legge til en signatur i Webmail, trykk på tannhjulet og søk på E-postsignatur.

trykker på tannhjulet og søker på e-postsignatur

Deretter kan du opprette, eller redigere allerede eksisterende signaturer.

Gi signaturen ett navn, og skriv inn signaturen slik du ønsker den skal se ut.

gir navn på signaturen og skriver inn ønsket tekst

For å bruke signaturen, trykk på Ny melding, deretter trykk på de tre prikkene nederst ved den nye meldingen som befinner seg ved siden av funksjonen Vis formateringsalternativer. Trykk på de tre prikkene og deretter Sett inn signatur.

Heretter vil du få opp alle signaturene du har lagd, og du kan velge hvilken du vil bruke i den nye meldingen.

trykker på de tre prikkene inne på skriv e-post og, så sett inn signatur og velger ønsket signatur

Eksempel på god signatur

Som oftest holder det ikke bare å skrive navnet på faggruppen eller det instituttet du tilhører, da det kan være ukjente navn for mottakeren. Dermed er det viktig å passe på å få med hele universitetsnavnet skrevet fullt ut.

Link gjerne også til din ansattprofil da det blir lettere for mottakeren å finne informasjon om deg og din enhet.

Oversikt over engelske stillingstitler

Engelsk

Tor-Eirik Hanssen
Professor
Department of Engineering History
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
NO-7491 Trondheim, Norway
Tel. +47 73 59 50 00/ Mobile +47 918 00 000\\http://www.ntnu.edu/employees/tor-erik.hanssen

Norsk

Tor-Eirik Hanssen
Professor
Institutt for ingeniørhistorie
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
7491 Trondheim
Tlf. 73 59 50 00/ Mobil 918 00 000\\http://www.ntnu.no/ansatte/tor-erik.hanssen

Kortere signaturer for svar og videresendinger

Siden du kan lage så mange signaturer du vil, vurder å lage kortere signaturer til bruk i svar og videresendinger. Dette gjør epostene lettere å lese, spesielt i lengre korrespondanser.

For eksempel:

Albert Einstein, Professor
Department of Physics, NTNU

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Har du tips til hvordan denne guiden kan forbedres? Send epost til orakel@ntnu.no