Wikier

Mail

Mail kan bety flere ting:

Relaterte term og tjenester:

Nyttige artikler om e-post eller webmail er listført under:

3428 Visninger

Child Pages (3)

  • Fraværsmelding i epost

    Automatisk fraværsmelding brukes når du ikke er tilgjengelig via e-post over en lengre periode. English version - Automatic reply from email Innholdsfortegnelse [-] Automatisk svar i Outlook...

  • Oppbrukt epostkvote

    Alle studenter har en e-postkvote på 100GB og dersom du overskrider denne må du slette e-post til du kommer under denne igjen før du kan sende eller motta e-post igjen. English version - Inbox...

  • Signatur i epost

    Denne siden henviser til hvordan en kan sette opp faste signaturer for e-postmeldinger for ansatte. English version - Email signature Innholdsfortegnelse [-] Legge til signatur i Outlook som...