Wikier

Mail

Oppbrukt epostkvote

Alle studenter har en e-postkvote på 100GB og dersom du overskrider denne må du slette e-post til du kommer under denne igjen før du kan sende eller motta e-post igjen.

English version - Inbox quota exceeded

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

E-postkvote

Som student har man mulighet til å ha opptil 100GB med informasjon i e-postkassen. Dette inkluderer alt av vedlegg og eventuelle kopier av e-post. Dersom man får opp advarsler i webmail-klienten om at man begynner å nærme seg kvoten, kan det være lurt å begynne å slette noen e-poster. Husk at søppelbøtta teller med i kvoten, så for å frigjøre plass må søppelbøtta tømmes. E-poster i sent-mappa er også viktig å huske at tar opp plass. Dersom du overskrider kvoten vil du ikke få lov til å sende eller motta e-post før du har slettet nok til at du er under grensen igjen. E-postene du mottar vil da bli returnert til sender. 

Problem i forbindelse med sletting

Du kan oppleve problemer med sletting når kvoten er nådd. Dette er fordi sletting av e-post først vil kopiere den til Søppel. For å kunne slette e-post og frigjøre plass, må du derfor følge stegene under.

Innstillinger for sletting i webmail

  1. Trykk Innstillinger -> Oppsett.
  2. Under Kategori, velg Serverinnstillinger
  3. Huk av for Hvis en melding ikke kan flyttes til Slettet, slett den
  4. (Valgfri) Huk av Tøm søppel ved utlogging
  5. Lagre innstillingene.

Innstillinger for sletting i Thunderbird

  1. Finn valget Når jeg sletter en melding under Kontoinnstillinger -> Tjenerinnstillinger.
  2. Velg enten Slett umiddelbart eller Merk som slettet.
  3. Hak eventuelt av Tøm søppelkassen ved avslutning.

Valget Komprimer mapper i fil-menyen rydder ut meldinger merket for sletting.

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.