Wikier

Mail

Fraværsmelding i epost

Automatisk fraværsmelding brukes når du ikke er tilgjengelig via e-post over en lengre periode.

English version - Automatic reply from email

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Automatisk svar i Outlook

  1. Gå på fanen Fil (øverst til venstre på skjermen) når du står i Outlook, du får nå opp skjermbildet du ser under. Velg Automatiske svar
  2. Huk av for Send automatiske svar.
  3. Vanligvis er det aktuelt å velge et tidsrom for svarmeldinger (dato og klokkeslett).
  4. Velg om du vil sende svarmelding til både interne og eksterne kontakter (kan være ulike meldinger).
  5. Skriv svarmelding i meldingsfeltet og trykk på Ok. Nå aktiveres autosvar fra det tidsrommet du har satt.
  6. Du kan også legge inn regler hvis du har behov for det. Trykk på Regler (nederst til venstre).
  7. Du får varsel om at fraværsmelding er aktivert når du åpner Outlook i aktiveringsperioden - eller hvis du ikke har satt en sluttdato for automatiske svar.

Automatisk svar i webmail

Dersom du ikke har satt opp Outlook som epostklient eller ikke er på kontoret, kan du bruke webmailgrensesnittet for å legge inn en fraværsmelding.

Det gjør du ved å trykk på tannhjulet oppe i høyre hjørne og søke opp automatiske svar.

Trykker på tannhjulet og søker etter autoamtiske svar

Velg ønsket melding og legg til ønsket tidsperiode.

velger tidsperiode og legger til melding for automatisk svar

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Har du tips til hvordan denne guiden kan forbedres? Send epost til orakel@ntnu.no