Wikier

Råd og utvalg ved HF

Råd og utvalg ved Institutt for musikk

Her finner du sammensetningen av Institutt for musikks utvidede ledergruppe, instituttets studieprogramråd og FoU-utvalg.

Gå direkte til utvidet ledergruppe ved Institutt for musikk | programrådet for dansevitenskap | programrådet for musikkteknologi | programrådet for Music, Communication and Technology | programrådet for musikkvitenskap | programrådet for utøvende musikk | Forskningsutvalg

Utvidet ledergruppe ved Institutt for musikk

Institutt for musikk har valgt å ha utvidet ledergruppe som sitt høyeste organ. I perioden 2021-2025 er sammensetningen av denne som følger (studenter og midlertidige tilsatte velges på nytt hvert år).

Utvidet ledergruppe ved Institutt for musikk

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Instituttleder Nora Bilalovic Kulset Ledergruppe 01.08.2021-31.07.2025
Nestleder forskning Michael Francis Duch Ledergruppe 01.08.2021-31.07.2025
Nestleder studier Jarl Strømdal Ledergruppe 01.08.2021-31.07.2025
Studieprogramleder dansevitenskap Anne Fiskvik Ledergruppe 01.08.2021-31.07.2025
Studieprogramleder musikkteknologi Trond Engum Ledergruppe 01.08.2021-31.07.2025
Studieprogramleder musikkvitenskap John Howland Ledergruppe 01.08.2021-31.07.2025
Studieprogramleder 4-årig utøvende bachelor Trine Knutsen Ledergruppe 01.08.2021-31.07.2025
Studieprogramleder  3-årig utøvende bachelor Erling Aksdal Ledergruppe 01.08.2021-31.07.2025
Kontorsjef Erik Hagtun Ledergruppe 01.08.2022-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Thomas Richard Hilder Valgt medlem 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Wenche Waagen Valgt medlem 01.08.2021-31.07.2025
Teknisk-administrativt ansatt Anders Kristiansen Valgt medlem 01.08.2021-31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Gyrid N. Kaldestad Valgt medlem 01.08.2021-31.07.2025
Student (ITV) - Olavskvartalet Sigrid Sand Angelsen Valgt medlem 01.08.2022-31.07.2023
Student (ITV) - Dragvoll Mads Heggen Valgt medlem 01.08.2022-31.07.2023
Student (ITV) - Fjordgata Margrethe Dahl Valgt medlem 01.08.2022-31.07.2023
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Jørgen Larsen Vara 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Melania Bucharelli Vara 01.08.2021-31.07.2025
Teknisk-administrativt ansatt Hanne Formo Vara 01.08.2021-31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Vakant Vara  

Sammen utgjør ledergruppen og de valgte representantene Institutt for musikk sin utvidede ledergruppe.

Programråd ved Institutt for musikk

Programrådet for dansevitenskap

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådsleder dansevitenskap Anne Fiskvik IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Gediminas Karoblis IMU 01.08.2021-31.07.2025
Student Vakant    
Fast representant fra Stiftinga for Folkemusikk og Folkedans Siri Mæland SFF 01.08.2021-31.07.2025
Ekstern representant Elke Selnes Trondheim Katedralskole (lektor ved danselinja) 01.08.2021-31.07.2025
Administrativ representant og sekretær Hanne Formo IMU 01.08.2021-31.07.2025

Programrådet består av programrådsleder, de faglige tilsatte ved dansevitenskap med FoU i stillingen, en representant for midlertidige ansatte og en studentrepresentanter. I tillegg har SFF en fast faglig representant og programrådet har et eksternt medlem. Studiekonsulent for dansevitenskap er sekretær.

Programrådet for musikkteknologi

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådsleder musikkteknologi Professor Trond Engum IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Førsteamanuensis Heather Frasch IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Professor Peter Svensson (Institutt for elektroniske systemer) IES 01.08.2021-31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Stipendiat Gyrid Nordal Kaldestad IMU 01.08.2021-31.07.2025
Student Andreas Vislie bachelor 01.08.2022-31.12.2022
Student Are Kjeldsberg Skauby master 01.08.2022-31.12.2022
Ekstern representant Audun Kvitland Røstad (Lyddesigner) Ambolt Audio 01.08.2021-31.07.2025
Ekstern representant Sigurd Saue (Head of software) Nomono 01.08.2021-31.07.2025
Administrativ representant og sekretær Studiekonsulent Jørgen Vie IMU 01.08.2021-31.07.2025

Programrådet består av programrådsleder for musikkteknologi, en faglig tilsatt fra programmet, en representant for de midlertidige tilsatte, to faglige representanter fra IES og IDI, to studentrepresentanter (en fra bachelor og en fra master) og en ekstern representant. Studiekonsulent for musikkteknologi er sekretær.

Programrådet for Music, Communication and Technology

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådsleder Music, Communication and Technology Øystein Fjeldbo IMU/NTNU 01.08.2021-31.07.2022
Studieprogramkoordinator studiested NTNU Stefano Fasciani IMV/UiO 01.08.2021-31.07.2022
Vitenskapelig tilsatt Øyvind Brandsegg IMU/NTNU 01.08.2021-31.07.2022
Vitenskapelig tilsatt Peter Edwards IMV/UiO 01.08.2021-31.07.2022
Ekstern representant Johan Ludvig Nielsen Cisco Systems 01.08.2021-31.07.2022
Ekstern representant Marte Bratseth Johansen NTNU 01.08.2021-31.07.2022
Studentrepresentant William Kempton Mandeville  NTNU 01.08.2021-31.07.2022
Studentrepresentant Pedro Pablo Lucas Bravo UiO 01.08.2021-31.07.2022
Administrativ representant Julie Øderud Danielsen IMV/UiO 01.08.2021-31.07.2022
Administrativ representant og sekretær Maj Vester Larsen IMU/NTNU 01.08.2021-31.07.2022
Vara - vitenskapelig tilsatt Trond Engum IMU/NTNU 01.08.2021-31.07.2022
Vara - vitenskapelig tilsatt Alexander Refsum Jensenius IMV/UiO 01.08.2021-31.07.2022
Observatør/konsulent Robin Støckert NTNU 01.08.2021-31.07.2022

 

Programrådet for musikkvitenskap

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Studieprogramleder Professor John Howland IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Professor Melania Bucciarelli IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Professor Tone Åse IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Førsteamanuensis Knut Anders Vestad IMU 01.08.2022-31.07.2025
Student Kristine Utstøl Master 01.08.2022-31.12.2022
Student Rebecca Selnæs Master 01.01.2023-31.12.2023
Student Aslak Trønsdal Lyngstad Bachelor 01.08.2022-31.12.2023
Ekstern representant Siv Fjellvang Trondheim Katedralskole 01.08.2022-31.07.2023
Administrativ representant og sekretær Studiekonsulent Cecilie Dibbern Lydersen IMU 01.08.2021-31.07.2025

Programrådet består av programrådsleder, tre faglig tilsatte ved musikkvitenskap med FoU i stillingen, en ekstern representant og to studentrepresentanter (en fra bachelor og en fra master). Studiekonsulent for musikkvitenskap er sekretær. De faglig tilsatte dekker de ulike fagområdene ved musikkvitenskap; praktisk, teoretisk og praktisk-teoretisk.

Programrådet for utøvende musikk

Tittel/kategori Navn Tilknytning Funksjonsperiode
Programrådsleder Førsteamanuensis Trine Knutsen IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Universitetslektor Erling Aksdal (studieprogramleder BMUSK) IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Universitetslektor Marianne Baudouin Lie (studieprogramleder MMUSP) IMU 01.08.2021-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling Professor Harald Rise IMU 01.08.2021-31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling Stipendiat Peter Knudsen IMU 01.08.2022-31.07.2025
Student Jakob Mæhle Skjøtskift PTV 4-årig bachelor, klassisk 01.08.2022-31.12.2022
Student Julianne Eikrem PTV 4-årig bachelor, klassisk 01.01.2023-31.07.2023
Student Ingebortg Gravem Sollid PTV 3-årig bachelor, jazz 01.08.2022-31.12.2022
Student Peter Wallem Anundsen PTV 3-årig bachelor, jazz 01.01.2023-31.07.2023
Student Live Sunniva Smidt PTV master 01.08.2022-31.12.2022
Student Iver Bakke Nydal PTV master 01.01.2023-31.07.2023
Ekstern representant Festivalsjef Sigmund Tvete Vik

Trondheim Kammermusikkfestival

01.08.2021-31.07.2025
Administrativ representant og sekretær Studiekonsulent Karen Riis IMU 01.08.2021-31.07.2025

Programrådet består av programrådsleder for utøvende musikk, 3 faglige representanter, en representant for de midlertidige faglig tilsatte, to studentrepresentanter og en ekstern representant. Studiekonsulent for utøvende musikk er rådets sekretær.

Forskningsutvalg

Tittel Navn Funksjon Funksjonsperiode
Professor Michael Duch Leder 01.08.2021-31.07.2025
Professor Øyvind Gimse Medlem 01.08.2021-31.07.2025
Professor Gediminas Karoblis Medlem 01.08.2021-31.07.2025
Stipendiat Karina Valnumsen Hansen Medlem 01.08.2021-31.07.2025
Professor Øyvind Brandtsegg Medlem 01.08.2021-31.07.2025
Professor Melania Bucciarelli Medlem 01.08.2021-31.07.2025
Postdoktor Tore Størvold Medlem 01.08.2021-31.07.2025
Førsteamanuensis Tone Åse Medlem 01.08.2021-31.07.2025
Seniorrådgiver Erik Hagtun Sekretær 01.08.2021-31.07.2025


Mandat for Forskningsutvalget ved IMU
vedtatt desember 2020

Forskningsutvalgets hovedoppgave er å stimulere til økt forskning ved IMU, både innen det kunstneriske, kunstnerisk-akademiske og teoretisk-akademiske feltet (kunstnerisk utviklingsarbeid, hybrider og rent teoretisk-akademiske). Forskningsutvalget skal være en pådriver for både grunnforskning og utfordringsdrevet forskning. Jobbe innenfor IMUs strategi for forskningsområdet.

 • Dette innebærer:
  • Å aktivt jobbe for økt søknad på BOA-midler (EU, NFR o.a.)
  • Følge med på utlysning og ta kontakt med miljøer ved IMU som kan ha interesse av å søke på de utlyste prosjektene.
  • Ta initiativ til og organisere informasjonsmøter om søknadsskriving (både med og uten HF eller andre eksterne ved NTNU)
  • Etablere skrivegrupper Koordinere erfaringsutveksling om søknadsskriving innad på IMU.
 • Stimulere til å etablere forskergrupper, både innad ved IMU og med andre aktører.
 • Bistå nestleder for forskning med faglige uttalelser knyttet til forskningsområdet.
 • Jobbe strategisk med forskningsformidling.
1759 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Råd og utvalg