Wikier

Råd og utval ved HF

Råd og utvalg ved Institutt for musikk

Her finner du sammensetningen av Institutt for musikks utvidede ledergruppe, instituttets studieprogramråd og FoU-utvalg.

Utvidet ledergruppe ved Institutt for musikk

Institutt for musikk har valgt å ha utvidet ledergruppe som sitt høyeste organ. I perioden 2021-2025 er sammensetningen av denne som følger (studenter og midlertidige tilsatte velges på nytt hvert år).

Tittel/kategoriNavnTilknytningFunksjonsperiode
InstituttlederNora Bilalovic KulsetLedergruppe01.08.2021-31.07.2025
Nestleder forskningMichael Francis DuchLedergruppe01.08.2021-31.07.2025
Nestleder studierJarl StrømdahlLedergruppe01.08.2021-31.07.2025
KontorsjefErik HagtunLedergruppe01.08.2022-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingØyvind BrandtseggValgt medlem01.08.2023-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingMelania BucciarelliValgt medlem01.01.2024-31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstillingPeter KnudsenValgt medlem01.01.2023-01.01.2024
Teknisk-administrativt ansattAnders KristiansenValgt medlem01.08.2021-31.07.2025
Student (ITV) - OlavskvartaletVilde ToverødValgt medlem01.08.2023-30.06.2025
Student (ITV)Tora TveitenValgt medlem01.08.2024-30.06.2025
Student (ITV) - DragvollSigrun Leine PedersenValgt medlem01.01.2024-31.12.2024
Student (ITV) - DragvollSander KrokengenValgt medlem01.08.2023-30.06.2024
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingJørgen LarsenVara01.08.2021-31.07.2025
Teknisk-administrativt ansattHanne FormoVara01.08.2021-31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstillingVakantVara

Studieprogramråd ved Institutt for musikk

Studieprogramrådet er et rådgivende organ som skal bidra i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet, og har et mandat vedtatt av rektor.

Studieprogramrådet for musikkteknologi

Tittel/kategoriNavnTilknytningFunksjonsperiode
StudieprogramrådslederProfessor Trond EngumIMU01.08.2021 - 31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingFørsteamanuensis Heather FraschIMU01.08.2021 - 31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingProfessor Peter SvenssonIES01.08.2021 - 31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstillingStipendiat Gyrid Nordal KaldestadIMU01.08.2021 - 31.07.2025
Student (PTV)Henrik WikeBachelor01.01.2024 - 31.12.2024
Student (PTV)Maya Fey EngelMaster01.01.2024 - 31.12.2024
Ekstern representantAudun Kvitland Røstad (Lyddesigner)Ambolt Audio01.08.2021 - 31.07.2025
Ekstern representantSigurd SaueNomono01.08.2021 - 31.07.2025
Administrativ representant og sekretærStudiekonsulent Jørgen VieIMU01.08.2021 - 31.07.2025


Studieprogramrådet for musikkvitenskap

Tittel/kategoriNavnTilknytningFunksjonsperiode
StudieprogramrådslederFørsteamanuensis Thomas R. HilderIMU01.08.2023 - 31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingFørsteamanuensis Tore StørvoldIMU01.08.2023 - 31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingFørsteamanuensis Katarina LindbladIMU01.08.2023 - 31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingFørsteamanuensis Knut Anders VestadIMU01.08.2022 - 31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstillingStipendiat Kim Arvid Leon TranIMU01.08.2023 - 31.07.2024
Student (PTV)Jørgen Alfsvåg KotsbakkMaster01.01.2024 - 31.12.2024
Student (PTV)Leo Bernard Larsen RøerBachelor01.08.2023 - 30.06.2024
Student (PTV)Anniken Elisabeth BolstadBachelor01.08.2024 - 30.06.2025
Ekstern representantSiv FjellvangTrondheim Katedralskole01.08.2022 - 31.12.2024
Administrativ representant og sekretærStudiekonsulent Cecilie Dibbern LydersenIMU01.08.2021 - 31.07.2025


De faglig tilsatte dekker de ulike fagområdene ved musikkvitenskap: praktisk, teoretisk og praktisk-teoretisk.


Studieprogramrådet for utøvende musikk

Tittel/kategoriNavnTilknytningFunksjonsperiode
StudieprogramrådslederFørsteamanuensis Trine KnutsenIMU01.08.2021 - 31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingFørsteamanuensis Kirsti HukeIMU01.01.2024-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingFørsteamanuensis Eirik HegdalIMU01.01.2024-31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingProfessor Tone ÅseIMU01.08.2023 - 31.07.2025
Fast ansatt i undervisnings- og forskerstillingUniversitetslektor Knut StørdalIMU01.01.2024 - 31.07.2025
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstillingStipendiat Peter KnudsenIMU01.08.2022 - 31.07.2025
Student (PTV)Kristin Engås4-årig bachelor, klassisk01.01.2024 - 31.12.2024
Student (PTV)Mari BøeMaster01.01.2024 - 31.12.2024
Student (PTV)Emil Bø3-årig bachelor, jazz01.08.2023 - 30.06.2024
Ekstern representantFestivalsjef Sigmund Tvete VikKamfest01.08.2021 - 31.07.2025
Administrativ representant og sekretærStudiekonsulent Karen RiisIMU01.08.2021 - 31.07.2025

FoU-utvalg

TittelNavnFunksjonFunksjonsperiode
ProfessorMichael DuchLeder01.08.2021-31.07.2025
ProfessorØyvind GimseMedlem01.08.2021-31.07.2025
ProfessorGedimnas KaroblisMedlem01.08.2021-31.07.2025
StipendiatKarina Valnumsen HansenMedlem01.08.2021-31.07.2025
ProfessorØyvind BrandtseggMedlem01.08.2021-31.07.2025
ProfessorMelania BucciarelliMedlem01.08.2021-31.07.2025
FørsteamanuensisTore StørvoldMedlem01.08.2021-31.07.2025
ProfessorTone ÅseMedlem01.08.2021-31.07.2025
SeniorrådgiverErik HagtunSekretær01.08.2021-31.07.2025


Mandat for FoU-utvalget ved Institutt for musikk
vedtatt desember 2020

FoU-utvalgets hovedoppgave er å stimulere til økt forskning ved Institutt for musikk, både innen det kunstneriske, kunstnerisk-akademiske og teoretisk-akademiske feltet (kunstnerisk utviklingsarbeid, hybrider og rent teoretisk-akademiske). FoU-utvalget skal være en pådriver for både grunnforskning og utfordringsdrevet forskning. Jobbe innenfor IMUs strategi for forskningsområdet.

 • Dette innebærer:
  • Å aktivt jobbe for økt søknad på BOA-midler (EU, NFR o.a.)
  • Følge med på utlysning og ta kontakt med miljøer ved IMU som kan ha interesse av å søke på de utlyste prosjektene.
  • Ta initiativ til og organisere informasjonsmøter om søknadsskriving (både med og uten HF eller andre eksterne ved NTNU)
  • Etablere skrivegrupper Koordinere erfaringsutveksling om søknadsskriving innad på IMU.
 • Stimulere til å etablere forskergrupper, både innad ved IMU og med andre aktører.
 • Bistå nestleder for forskning med faglige uttalelser knyttet til forskningsområdet.
 • Jobbe strategisk med forskningsformidling.
1601 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt