Wikier

Praksis i sykepleierutdanningen i Ålesund

Sjukepleiarutdanningen i Ålesund har praksisstudiar, og her finn du informasjon/regelverk angåande praksisstudiane:

Retningslinjer

Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudiar

Retningslinjer for økonomisk tilskot under praksisstudiar 

Geografisk særplass

Det er mogeleg å søkje om geografisk særplass i praksisstudiane. Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. oktober, medan søknadsfristen for haustsemesteret er 1. mars. Søknaden skal sendast elektronisk, og det er instituttet som fattar vedtak i saka.

MRSA/TUB

Studentar som skal ha praksis/klinisk undervising pliktar å levere ei eigenerklæring for tuberkulose og MRSA 

3767 Visninger
Målgruppe: Studenter Tema: Praksis Planlegge studiet