Wikier

Planlegge og skrive nyhetssaker

På denne siden finner du informasjon om hvordan du planlegger og skriver en nyhetssak. Siden er først og fremst beregnet på deg som jobber med kommunikasjon.

Temaside om formidling | Sider merket med nyheter

Når en nyhetssak skal skrives er det mange forhold du kan planlegge og gjøre klart på forhånd. Ofte er nyhetssaken koblet til et arrangement eller hendelse. Da er det ekstra viktig at planleggingen er gjort på forhånd. Under er et forslag til hvordan en kan dele opp denne planleggingen i tre bolker, punktene er ikke i kronologisk orden.

Velg ut

 • Sjekk nyhetskriterier – Er dette en sak verdt å jobbe med? Hvis du er usikker, se f.eks. Wikipedia-artikkelen News values.
 • Vinkling - Hvilke dagsaktuelle temaer kan du evt. koble saken til?
 • Koble på personer som er sentrale for saken (forskere/ledere/komm.folk)?
 • Koble på relevante forskningsmiljøer?
 • Hvem skal være kontaktperson(er)- hvem skal uttale seg?

Skaff underlagsmateriale

 • Skaff (forståelig) tekst. Er du usikker på formatet, ta gjerne utgangspunkt i at det skal kunne forklares og forstås av en fremmed i løpet av en heistur (se Wikipedia-artikkelen "Elevator pitch"). Se også 10 gode skrivetips.
 • Hvem er tilgjengelige på dagen (hvis event/hendelse).
 • Sjekk at kontaktpersoners og hovedpersoners profiler på web er fyldig og oppdatert.
 • Sjekk at nettsider relevant for saken er oppdaterte.
 • Forbered sitater fra sentrale ledere/forskere.
 • Finn fakta til faktaboks ved behov (forklar viktige begreper, historisk relevans og lignende).
 • Vurder video- og bildebehov. Tenk i så fall hva det kan brukes til eksternt og internt. Pressen ønsker ofte å få tilsendt video/bilde de kan benytte på forhånd, noen ønsker å ta selv.
 • Ta bilder/filme under evt. arrangement eller på forhånd av sentrale personer/miljø eller bestill fotograf.
 • Bestill evt. blomster o.l. for å skape gode bilder for pressen.

Velg kanal

Er du usikker på hvilke nyheter som skal hvor? Se nettsida Nyheter og nyhetesproduksjon.

Se også

3381 Visninger