Wikier

Nettpublisering -...

Ti gode skrivetips

Det finnes mange gode råd for hvordan du skal skrive og organisere informasjonen din. Her presenterer vi 10 utvalgte gode råd.

Tipsene er hentet fra Nina Furu som driver nettstedet nettredaktor.no.  Vi har tillatt oss å bearbeide tipsene noe.

1. Tenk på målgruppen

 • Dann deg et bilde av hvem du skal kommunisere med, og skriv teksten til denne personen.

2. Skriv kort, konsist, konkret og korrekt

 • Ord er dyrebare. Bruk så få av dem som mulig. Ikke skriv "På det nåværende tidspunkt kan det synes som om nedbør i form av regn er i ferd med å falle ned over oss" når du kan skrive "Det regner".
 • Bruk ikke klisjeer, unødvendige fremmedord, stammespråk eller jåleord.
 • Det er nesten ikke mulig å være for tydelig på web.

3. Det viktigste først - den omvendte pyramiden

 • Plasser det du ønsker at brukerne skal få med seg helt i starten av teksten. Siden presenterer du detaljer og bakgrunnsinformasjon.
 • Tenk tabloidavis, der skrives det alltid på denne måten.
 • Bruk ingresser for å oppsummere hovedpoenget på toppen av siden.

4. Del opp teksten i avsnitt

 • Et avsnitt bør helst ikke være mer enn 100 ord.
 • Presenter bare ett poeng i hvert avsnitt.

5. Bruk titler og mellomtitler aktivt

 • Brukes for at teksten skal være enkel å skumlese.
 • Tittelen skal fortelle hva teksten handler om.
 • Mellomtitlene skal hjelpe brukerne å finne frem til det de er ute etter.
 • Første ord i tittel skal være meningsbærende.
 • Husk at titlene dukker opp i søkemotorer.

Trigger-ord og skanning

Trigger-ord er de ordene brukeren har i hodet når han/hun kommer til nettstedet ditt. Dette sier noe om hva brukeren leter etter. I stedet for å lese teksten i sin helhet skanner brukeren tekstflaten etter nøkkelord som er relatert til den informasjonen brukeren leter etter. Det kan derfor være lurt å utheve eller på annen måte gjøre disse ordene lettere å oppdage.

 

6. Uthev viktige ord og setninger

 • Tenk "trigger-ord" (nøkkelord). Triggerord er ord som bør gå igjen på nettsidene og er ord som målgruppen bruker om virksomheten og produktene, ikke nødvendigvis ord og uttrykk som organisasjonen selv mener er «riktig».
 • Triggerordene er konkrete og beskrivende. De er ofte substantiv og beskriver løsning og ikke problem. De skal ikke beskrive brukeren, men det han/hun er ute etter.
 • Triggerordene finner du enten ved å gjennomføre en brukbarhetstest, eller ved å logge hvilke ord brukerne søker på når de er inne på nettstedet ditt.
 • Uthev gjerne triggerordene. Det gjør det enklere å skumlese teksten. Man leser nemlig ikke på web, man skumleser (leter etter triggerord).
 • Bruk fet skrift når du uthever, ikke understreking og versaler.

7. Bruk lister og punkter

 • Presenter viktig faktainformasjon ved hjelp av lister.
 • Ikke pakk inn det du ønsker å si i en masse unødvendige ord.

8. Vær ekstra bevisst på valg av lenker

 • Bruk lenker, men med måte.
 • Skriv meningsbærende lenketitler, slik at brukerne skjønner hvor de peker.
 • Si i fra hvis en lenke fører til en ekstern side.

9. Lange dokumenter som vedlegg

 • Brukerne leser sjelden lange dokumenter rett fra skjermen.
 • Presenter derfor lange referater, rapporter eller lignende som vedlegg brukerne kan printe ut. Bruk gjerne PDF som format.
 • Skriv et kort sammendrag som kan leses av dem som ikke skriver ut dokumentet.

10. Les korrektur

 • Les korrektur før du publiserer teksten på weben.
 • Få en utenforstående til å lese gjennom teksten du har skrevet.
 • Samarbeid. Lag skriveregler om nødvendig.