Wikier

Studentweb

Opptak til adgangsbegrensede emner

Adgangsbegrensede emner er emner med begrenset kapasitet hvor studenter som har meldt seg innen gitt frist konkurrerer om opptak på bakgrunn av karaktersnitt av avlagte emner ved NTNU. Kun studenter på ordinære studieprogram (årsstudium, bachelor- og masterprogram) ved NTNU har tilgang til å melde seg til adgangsbegrensede emner. Emnestudierett etter fullført grad gir ikke adgang til emner som er adgangsbegrensede. Information in English

Temaside Planlegge studiet | Sider merket med emner

Frister for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner

  • 1. juni for høstsemesteret (Studentweb åpner 1. mai for registrering av emner)
  • 1. desember for vårsemesteret.

Du må søke via Studentweb. Skal du følge et adgangsbegrenset emne må du melde deg til undervisning på Studentweb innen oppgitte frister. Dette gjelder også studenter som har adgangsbegrensede emner som obligatoriske i sine studieprogram.

Oversikt over adgangsbegrensede emner

Oversikt over adgangsbegrensede emner for 2024-25

Undervisningsmelding

Du melder deg til emner via Studentweb, ved å legge til det aktuelle emnet under 'Aktive emner'.

Rangering

Det rangeres etter følgende:

1. Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU.
2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

Tilbud og svar

Opptaket vil være klart i løpet av juni for høstsemesteret og i løpet av desember for vårsemesteret. Studentene får e-post når opptaket er foretatt. Resultatet av opptaket vil foreligge på studentweb. Alle studenter som får tilbud om plass på et adgangsbegrenset emne må svare på opptaket via studentweb. Studenter som ikke svarer på opptaket vil miste tilbudet om plass på emnet. Etter svarfristens utløp suppleres det fra ventelistene. Studentene som får tilbud om opptak får en e-post om dette. Om det blir ledige plasser på emnene også etter suppleringen, vil det bli mulig å melde seg til undervisning i disse emnene. Ved etteranmelding vil det gis tilbud fortløpende, altså førstemann-til-mølla får plass på emnet.
Husk at du må registrere vurderingsmelding etter at du har svart bekreftende på opptaket.

Etteranmelding

Emner som ikke blir fylt opp, blir lagt ut til etteranmelding ved semesterstart. Vi vil publisere en oversikt over hvilke emner det gjelder på denne siden. Påmelding gjøres via Studentweb og førstemann-til-mølla gjelder ved tildeling av plass. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav. Om du mangler eventuelle forkunnskapskrav vil du ikke kunne gå opp til vurdering i emnet.

Etteranmelding er mulig så lenge det er ledige plasser.

Vårsemesteret 2024: Fra 9. januar åpnes det for etteranmelding i følgende emner:

JAP0502
TGB4190
PSY1502
PSY1503
RAD3040
VLR1004

Enkelte adgangsbegrensede emner legges ikke ut til etteranmelding, men det kan være mulig å få plass for studenter som har emnet som del av sin utdanningsplan. Studenten henvises da til å ta kontakt med Instituttet som er faglig ansvarlig for emnet.

Viktige datoer

HøstsemesteretVårsemesteret
1. juni: Frist for melding til undervisning1. desember: Frist for melding til undervisning
Medio juni: Opptak foretasMedio desember: Opptak foretas
6. august: Svarfrist5. januar: Svarfrist
10. august: Suppleringsopptak9. januar: Suppleringsopptak
10. august: Start etteranmelding9. januar: Start etteranmelding
15. september: Slutt etteranmelding1. februar: Slutt etteranmelding
15. september: Husk vurderingsmelding1. februar: Husk vurderingsmelding

Kontakt

  • Telefon: 73 59 77 00
  • E-post: opptak@ntnu.no
  • Avdeling for utdanning, Seksjon for opptak og internasjonale relasjoner, Enhet for opptak