Wikier

Administrative...

Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF

Her finner du oversikt over områdeansvarlige ved Det humanistiske fakultet med kontaktinformasjon, og hvilket område den enkelte er ansvarlig for.

Områder omtalt som "Bygg" og "Låven" er på campus Dragvoll.
Olavskvartalet er i Trondheim sentrum.

Se også:

Områdeansvarlige ved Det humanistiske fakultet

Ansvarlig enhet Områdebeskrivelse Områdeansvarlig 1 Områdeansvarlig 2
ISL Bygg 3, nivå 5 Lill Kristin Kibakaya Ivar Berg
ISL Bygg 3, nivå 4 Ragnhild Eik

Anders Skare Malvik

ISL Bygg 4, nivå 5 Ingvild Folkvord Michael Schram
ISL Bygg 4, nivå 4 Gro Nygård Trude Kolderup
ISL Bygg 5, nivå 5, del 1 Sylvi Karin Andresen Silje Nes Skrede
ISL Bygg 5, nivå 5, del 2 Trude Hjulstad Ali Faloh Alanfoli
IFR Låven, 2. et. Marit Sveø  
IFR Låven, 1. et. Henrik Wathne  
IFR Plantebiosenteret Lars Øystein Ursin  
IHK Bygg 6, nivå 4 Espen Andresen Siv Randi Kolstad
IHK Bygg 6, nivå 5 Anne Engelst Nørgaard David Bregaint
IMS Bygg 1, nivå 5 Kristian Steinnes  
IMS Bygg 1, nivå 4 Eivind Maråk  
IKM Bygg 7, nivå 5 Elena Perez Gunn Bekken
IKM Bygg 8, nivå 3 Trond Einar Garmo Alexander Urdshals Schei
IKM Bygg 8, nivå 4 Cecilie Haagensen Sven Østgaard
IMU Bygg 2, nivå 4 Cecilie Dibbern Lydersen
IMU Olavskvartalet 6 et., Krambugata 12, Annekset, Kjøpmannsgata 42 og 46 Bjørn Stene  
IMU Fjordgata 1 Daniel Formo  
IMU Idrettssenteret (Dragvoll) Hanne Formo  
KULT Bygg 11, nivå 5 Lotte Sæther Åse Marit Skarholt
HF-område Bygg 5, nivå 4    
Fak.adm. HF Bygg 2, nivå 5 Kathrine Kølle Hansen Arnhild Hoelsether

 

Kathrine Kølle Hansen fungerer som koordinator for de områdeansvarlige ved HF.