Wikier

NTNU Sak - innføring

NTNU Sak - Konfigurasjon og innholdsproduksjon

NTNU Sak - Konfigurasjon og innholdsproduksjon er et delprosjekt i NTNU Sak, som er etablert for å jobbe med å gjøre de nødvendige konfigureringene i NTNU Sak som gjør at systemet fungerer på NTNU. Delprosjektet skal også designe og etablere en produksjonslinje for produksjon av innhold i løsningen samt utføre produksjon av innhold i perioden fram til systemet skal tas i bruk. Med innhold menes blant annet maler, skjema og kunnskapsartikler knyttet til saksområdene. Vi jobber etter en prioriteringsmodell for hvilket innhold vi skal lage. Delprosjektet skal også skaffe innsikt i den tekniske løsningen og være et kompetansesenter og dele nødvendig informasjon med resten av prosjektet og linjeorganisasjonen etter behov.

Hva jobber vi med?

Forvaltningsteamet jobber med 5 arbeidspakker:

 1. Etablering av produksjonslinje for innholdsproduksjon
 2. Utføre produksjon og forvaltning av innhold
 3. Funksjonell konfigurasjon
 4. Få oversikt over funksjonalitet i Service Now
 5. Få oversikt over funksjonalitet i Documaster

Målsettingen til delprosjektet konfigurasjon og innholdsproduksjon er å sikre at NTNU sak er et system som fungerer og som gir verdi for brukerne fra dag én.

Hvem er vi som jobber i NTNU Sak - konfigurasjon og innholdsproduksjon?

Delprosjektleder:

Stine Johansen Tingvoldli (NTNU HR Tjenesteutviklingsteam)

Faste deltakere i delprosjektet:

 • Marianne Øvregaard (NTNU DOKU)
 • Espen Bysting (NTNU DOKU)

Denne siden og underliggende sider forvaltes av kommunikasjonsansvarlige i NTNU Sak.

Child Pages (2)

 • NTNU Sak - Innholdsfabrikken

  Disse kategoriene av innhold kan bestilles til produksjon i NTNU Sak: Digitalt skjema Dokumentmal Kunnskapsartikkel Lenke Før bestilling Standardisering Innhold som er standardisert på NTNU blir...

 • NTNU Sak - Prioriteringsmodell

  Prosjektet har tidligere utarbeidet en modell med prinsipper for hvordan vi skal prioritere arbeidet med å utvikle prosesser gjennom prosjektet. Modellen er todelt og består av: Et sett med...