Wikier

Medarbeidersamtale med utenlandske ansatte

Ved NTNU jobber det folk fra hele verden. En fjerdedel av forskerne ved NTNU er i dag utenlandske.

English version - Appraisal interview with international staff members

Medarbeidersamtale for ansatte | Sider merket med medarbeidersamtale

Medarbeidersamtalen er fundert på prinsippene om deltagelse, medbestemmelse og utvikling, gjengitt i Arbeidsmiljøloven. For mange utenlandske ansatte er medarbeidersamtalen nytt og ukjent terreng, noe som byr på utfordringer for begge parter.

Ulike lederstiler

Forholdet mellom ansatte og ledere er annerledes i Norge sammenlignet med mange andre land. Den norske lederstilen kan være vanskelig å forstå, særlig for de som kommer fra en kultur hvor autoritet, kontroll og styring er en vanlig lederstil.

Skape gradvis tillit

Som leder kan det derfor være utfordrende å formidle hva man ønsker med samtalen, og skape den nødvendige fortroligheten som trengs for at medarbeidersamtalen skal være nyttig for begge parter. En mulig tilnærming til utfordringen er å fokusere på tilbakemeldinger og prestasjoner i starten av medarbeidersamtalen, og gradvis skape den nødvendige tilliten for en "norsk medarbeidersamtale".

Tema som bør tas opp:

  • Arbeidsmiljø og samarbeid: Det er viktig å forstå hvordan medarbeideren har det på arbeidsplassen, i fagmiljøet, og han eller hennes sosiale nettverk og tillit med leder og kolleger. Samt medarbeiderens tilhørighet på arbeidsplassen.
  • Bosituasjon og sosialt nettverk: Det er også viktig å få vite hvordan arbeidstakeren har det utenfor arbeidsplassen. Når det kommer til bosituasjon, familie, sosialt nettverk og tilbud.

Sjekkliste for medarbeidersamtaler finnes i engelsk versjon (etter vedtatt versjon foreligger på norsk). Det er viktig å tilpasse tema man ønsker å snakke om til situasjonen.

Ved spørsmål rundt forskermobilitet for utenlandske medarbeidere kan du kontakte NIRS for råd og veiledning.

Kontakt

For spørsmål om innholdet på siden, kontakt Kari Skarholt, Seniorrådgiver, HR- og HMS-avdelingen.