Wikier

Møtereferat ved IFY

Instituttstyret

Styret ved Institutt for fysikk

Ledermøtet

Ledermøtet IFY

Studieprogramråd

Studieprogramråd ved NV-fakultetet

Gamle råd og utvalg

Undervisningsutvalget

Referater

Formidlingsutvalget

Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk

Dette er en samleside med møteinnkallinger, saksdokumenter, referater og protokoller for møter i styret,  ledermøtet og andre råd og utvalg ved Institutt for fysikk.

Child Pages (3)

  • Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk

    Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk skal planlegge og gjennomføre profilering av instituttet rettet mot potensielle studenter, ungdom og publikum generelt. Handlingsplanen for formidling...

  • Ledermøtet IFY

    Innholdsfortegnelse [-] Representanter i Ledermøte Møteinnkalling og referat Møtereferat fra tidligere år (arkiv) Ledermøtet ved instituttet er rådgivende for ledelsen ved Institutt for fysikk og...

  • Styret ved Institutt for fysikk

    Innholdsfortegnelse [-] Representanter i styret ved Institutt for fysikk Innkalling, saksvedlegg og protokoller Gamle protokoll 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Styret er instituttets...