Wikier

Møtereferat ved IFY

Styret ved Institutt for fysikk


Styret er instituttets øverste organ og skal fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for Institutt for fysikk.

Styret vedtar strategien for instituttet
Styret skal ta stilling til strategi og overordnede faglige prioriteringer, budsjett og fordeling og saker av strategisk eller prinsipiell betydning. (Den seneste strategien ble vedtatt i 2018, ligger åpen på hjemmesiden og gjelder for perioden 2018-2025).

Representanter i styret ved Institutt for fysikk

Under utnevning for perioden 2021-2025

Innkalling, saksvedlegg og protokoller

Fra høsten 2021 så ligger inkallinger/referat på sharepoint/Teams

Her finner du referat fra før den tid innsida var opprettet. Referat etter 2016 finner du via innsida, eller kan be kontorssjef om å finne i ephorte. 


Gamle protokoll

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

3972 Visninger
Vedlegg