Wikier

Møtereferat ved IFY

Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk

Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk skal planlegge og gjennomføre profilering av instituttet rettet mot potensielle studenter, ungdom og publikum generelt. Handlingsplanen for formidling inngår i instituttets handlingsplan.

Representanter


Møtereferater

2014

2013

2012

2011

2010

Arkiv med tidligere referater