Wikier

Undervisningsrom...

Landmålerhallen - Undervisningsrom

337.S-220 Byggteknisk, etasje S (Mazemap)

Klikk her for en virtuell omvisning i rommet

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Teknologier for nettbasert undervisning i dette rommet

Panopto-opptaker
Panopto undervisningsopptak
Undervise i rom med Panopto

Informasjon om dette rommet

  1. Rommet er tilrettelagt for studentaktiv undervisning.