Wikier

Kurs i forskningsledelse

Som del av å ha et godt karrieretilbud for yngre forskere, tilbyr NTNU kurs i forskningsledelse for i ansatte i forsknings-, utdannings- og kvalifiseringsstillinger.

English version: Reserach leadership

Temaside Lederstøtte - For deg som leder ved NTNU

Om kurset

Kurset går over to dager og omhandler forskningsledelse, hovedsakelig rettet mot PhD-kandidater, postdoktorer og forskere. Formålet med kurset er å støtte den unge forskeren i å utvikle en langsiktig forskerkarriere. Kurset arrngeres av HR- og HMS-avdelingen.

Kurset omhandler å utøve ledelse i en forskningssammenheng, der du gjerne leder folk mer erfarne enn deg selv. Vi vil se på ledelse i utviklingsfaser, inkludert strategisk ledelse og hvordan styre egen forskningsportefølje. Kuret vil også fokusere på relasjonelle ferdigheter i ledelse, egne talenter og fallgruver, og potensial for vekst og utvikling. Ambisjoner og balansering av dilemmaer er sentrale nøkkelord.

Kurset består av teoretiske perspektiver og praktiske læringsaktiviteter. Arbeidsmetoder inkluderer plenumpresentasjoner, erfaringsdeling, individuelle oppgaver, og case- og gruppediskusjoner.

Kursleder

Lars Christian Lassen er partner i Mobilize Strategy Consulting A / S. Han har en master i medisin samt en ph.d. i helsevitenskap fra Københavns Universitet (KU). Lars har sterk kunnskap, både praktisk og profesjonelt, innen ledelse og organisasjonsutvikling, endringsledelse og strategisk ledelse i profesjonelle miljøer, inkludert innovasjon og porteføljeledelse.

Deltakere om kurset

  • “I think the course was quite useful and definitely will contribute to my development as a researcher”
  • “Very well structured and good exercises. Collection of information beforehand to tailor-made the course was highly effective.”
  • “It was an extremely usefull workshop with a great instructor”

Kontakt