Wikier

Installere NTNU-skriver i Linux

Hvordan skrive ut på NTNU-printere med Ubuntu Linux.

English version - Installing printers in Linux

Temaside om utskrift og kopi | Sider merket med utskrift

Du må være på NTNU-nett for å skrive ut, enten med VPN, trådløst eller kabelnett.

Det er også en maksimal utskriftsstørrelse på 36mb for et dokument.

Tilgjengelige skrivere

Det er nå enklere å finne disse på MazeMap, søk opp bygningen du er i og søk etter "Åpen tilgjengelig skriver", så vil du se hvilke printere som befinner seg i nærheten.

Utskrift fra Ubuntu med Unity

Nødvendige avhengigheter

Før du legger til skriveren må du installere smbclient. Kjør kommandoen "sudo apt install smbclient" i terminalen.

Det har vært informert om at noen Linux-distribusjoner også krever "cifs-utils" og "python3-smbc".

Det tas forbehold om at andre distribusjoner også kan kreve andre pakker enn disse. 

Åpne "Printers - Logcalhost"-vinduet

Ubuntu 14 & 16:

Klikk tannhjulet i øvre høyre hjørne, velg "System settings..." og "Printers".

Ubuntu 17 & 18:

Klikk verktøylinja oppe til høyre og velg verktøyikonet. Velg "Devices" og "Printers". Trykk på "Additional Printer Settings...".

Legg til en skriver

trykk på "+ Add".

Trykk "Network printer"

Velg "Windows Printer via SAMBA".

Fyll inn følgende bak "smb://" etter hvilken skriver du normalt bruker:

 • WIN-NTNU-NO/followprint.win.ntnu.no/ntnuprint-xerox
 • WIN-NTNU-NO/followprint.win.ntnu.no/ntnuprint-ricoh

Velg "Set authentication details now".

Fyll inn NTNU brukernavn og passord.NB! Ubuntu 18 har byttet rekkefølgen på disse. "Verify..."-knappen fungerer ikke.

Trykk "Forward".

Velg "Generic" og trykk "Forward".

Velg "Postscript", og behold den foreslåtte driveren. Trykk "Forward".

Gi skrivertilkoblingen navn. Det over er forslag. Trykk "Apply".

Spesielt for Ubuntu 17/18:

 • Du må kanskje godta å laste ned en driver.
 • Hvis den klager om "client-error-not possible" må du gjøre dette: Klikk på "Activities"-menyen oppe til venstre. Skriv inn "Terminal" og klikk på "Terminal"-ikonet. Skriv in "sudo apt-get -y install smbclient" på kommandolinjen og gi passordet ditt hvis den spør. Prøv det som feilet en gang til.

Trykk "Cancel" og redd regnskogen.

Gjør det en gang til hvis du bruker både Xerox- og Ricoh-skrivere

Har du koblet opp flere printere kan du høyreklikke printerikonet og velge "Set As Default" for å angi den som standardprinter:

Problemer

 • Sjekk at du har nok penger igjen på utskriftskvoten din.
 • Sjekk at du er på enten kablet NTNU-nett, trådløs (eduroam) eller VPN.
 • Noen ganger dukker ikke autentiseringsboksen opp automatisk, når en legger til printeren er det da mulig å bruke smb://WIN-NTNU-NO/<USERNAME>:<PASSWORD>@WIN-NTNU-NO/followprint.win.ntnu.no/printerqueue .
 • Noen sider skrives ut opp-ned, og/eller skrives ut med et oppsett som er annerledes enn spesifisert. Dette kan skyldes inkompatibilitet med driveren, og løses ved å laste ned og bruke ppd-fil for tilhørende skrivermodell fra https://www.openprinting.org/printers.
 • Hvis du får utskrift med "configuration error" skyldes det ofte at skriveren eller dokumentet er satt til "US-letter". Skift til "A4".
 • Har du problemer med autentiseringen ved installasjon av skriver, gå til Terminal, skriv kommandoen "sudo -H system-printer-config" og konfigurer skrivertilkoblingen fra vinduet som dukker opp.
 • Hvis passordet ditt inneholder en eller flere av spesialtegnene !#()+,.=?@[]_{}- må du redigere fila /etc/cups/printers.conf og endre for eksempel %5C tilbake til @. Åpne Terminal og skriv kommandoen "sudo -s". Stans CUPS (sudo service cups stop), rediger fila /etc/cups/printers.conf i en teksteditor og start CUPS igjen (sudo service cups start).

Relatert

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.