Wikier

HMS ved IBI

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for Biologi (IBI).

Temaside om HMS | HMS ved NV | Sider merket med HMS

HMS-roller ved IBI

HMS-rutiner ved IBI

HMS-presentasjon

For ansatte: Som nyansatt ved IBI vil HMS-koordinator sende deg link til presentasjonen «HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for nyansatte ved IBI» i tillegg til en link der du må bekrefte at du har sett presentasjonen. Presentasjonen er også tilgjengelig her på NO og ENG.

For studenter: Som ny student vil HMS-koordinator sende deg link til presentasjonen «HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet for studenter ved IBI» i tillegg til en link der du må bekrefte at du har sett presentasjonen. Presentasjonen er også tilgjengelig her på NO og ENG.

Alenearbeid

Om det er potensiale for ulykker/skader som krever hjelp skal man ikke arbeide alene. Dette skal vurderes som ett eget punkt i risikovurderingen. Mer informasjon om NV sine retningslinjer om alenearbeid finner dere på wiki-siden HMS ved NV.

Jobbe -alene alarmer er installert i Realfagsbygget (utenfor dyrestallen) og Sealab (utenfor verksted rom 111).

Jobbe-alene alarm skal benyttes til følgende tidspunkt:

  • Mellom kl. 17.00 og 07.30 på hverdager
  • Helligdager og helger
  • Alltid, om du arbeider i areal der det er lite sannsynlig at noen finner deg om en ulykke oppstår.

Om jobbe-alarm ikke er tilgjengelig og risikovurderingen viser at det er arbeid som ikke skal utføres alene, skal man være minimum to personer til stede.

For informasjon om hvordan jobbe alene alarmen skal brukes, les brukerveiledning. Denne er også tilgjengelig ved alarmene.

Avfallshåndtering av flytende avfall

Det er nye rutiner når det gjelder oppbevaring og merking av flytende avfall. Se notatet Avfallshåndtering av flytende avfall.

Bestillinger av kjemikalier og utstyr

Kjemikalier og utstyr skal bestilles ved bruk av behovsskjema. Ved bestilling av kjemikalier skal i tillegg bestillingsskjema for kjemikalier fylles ut og sendes som vedlegg.

Feltkort

Ferdig utfylt feltkort for deltagere og leder av feltarbeidet skal fylles ut og sendes til postmottak@bio.ntnu.no før feltarbeidets start. Feltkort og retningslinje som beskriver ansvar, roller og prinsipper finner du her.

Nyttige lenker for HMS

Beredskap

I tilfelle akutte nødssituasjoner, kontakt nød- og redningstjeneste.