Wikier

Generell tekst om NTNU

Her finner du tekst som beskriver NTNU og som kan brukes som grunnlag til nettsider, brosjyrer, søknader med mer. Tekstene er delt opp i versjoner av forskjellig lengde. Du avgjør selv hva som passer til ditt behov, klipp gjerne sammen innhold fra flere av tekstene.

English version - General text to describe NTNU.

Se også: Tekst til søknad om forskningsmidler | Ferdige presentasjoner | Tall og fakta om NTNU | Temaside om logo og maler | NTNUs organisering

Tekst og fakta om NTNU

Generelt skal NTNU omtales som «NTNU». Ved behov for benevnelse av geografisk sted skal det skrives for eksempel «NTNU i Gjøvik», «NTNU i Ålesund» eller «NTNU i Brussel». Altså med «i».

Byene skal skrives i følgende rekkefølge: Trondheim, Gjøvik, Ålesund.

Begrepet «nye NTNU» skal ikke benyttes.

Kort versjon

Bokmål: Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Nynorsk: Ved NTNU – Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, skaper vi kunnskap for ei betre verd og løysingar som kan endre kvardagen.

Engelsk: The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

Kort versjon +

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

NTNU har åtte fakultet, vitenskapsmuseum og universitetsbibliotek, se antall studenter og årsverk.

NTNU satser på innovativ utdanning, spesielt økt bruk av studentaktive læringsformer og digitalisering.

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og helse. Universitetet er i tillegg vertskap eller partner for 47 større forskningssentra.

NTNU har en stor andel utenlandske studenter (se antall utenlandske studenter) og et bredt internasjonalt nettverk. Det finnes eget NTNU-kontor i Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

Lang versjon

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er i dag Norges største universitet, og historien går tilbake til 1910. NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU skal levere løsninger som kan forandre og forbedre hverdagen.

To forskere ansatt ved NTNU har mottatt nobelpriser: May-Britt Moser og Edvard Moser (2014). I tillegg studerte prisvinnerne Ivar Giæver (1973) og Lars Onsager (1968) ved NTH, som var en av forløperne til NTNU.

Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har åtte fakulteter, samt vitenskapsmuseum og universitetsbibliotek, se antall studenter og årsverk.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, flere profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Ved NTNU kan studentene velge mellom i underkant av 400 studieprogram i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU har landets største tilbud innen teknologi, helse, lærerutdanning, estetiske fag, kunst- og musikkfag.

NTNU har som mål å levere utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå og har to sentra for fremragende utdanning, utpekt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga). Universitetet satser på innovativ utdanning, spesielt økt bruk av studentaktive læringsformer og digitalisering.

NTNU er landets mest internasjonale universitet målt i studentutveksling. NTNU samarbeider med over 730 utenlandske studiesteder i mer enn 100 land. Universitetet har en stor andel utenlandske studenter (se antall utenlandske studenter). Våre prioriterte områder for samarbeid er EU, USA, Kina og Japan.

Forskning er en del av den løpende virksomheten gjennom ulike prosjekter, program og ved egne sentre. NTNU er vertskap eller partner for 39 større, nasjonale forskningssentre (sentre for forskningsdrevet innovasjon - sentre for fremragende forskning - forskningssentre for miljøvennlig energi). Universitetet er tildelt 574 prosjekter (per 27. juni 2024) i EUs tre rammeprogram FP7, H2020 og Horisont Europa og er tildelt 37 ERC grants (11. juli 2024).

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og helse. Satsingsområdene skal løse komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet gjennom tverrfaglig samarbeid. I tillegg har NTNU strategiske satsinger i perioden 2011–2023 på bioteknologi, digital og nano («muliggjørende teknologier»).

NTNU samarbeider tett med forskningsinstitusjonen SINTEF, næringsliv og industri. Universitetet har et sterkt fokus på innovasjon og entreprenørskap. I perioden 2005–2015 samarbeidet NTNU med næringslivet i over 10 000 prosjekter. Dette omfattet om lag 1 200 norske og 760 internasjonale selskaper.

NTNU er rangert som nummer en i verden på samarbeid med industripartnere, ifølge Times Higher Education (THE) World University Ranking i mars 2017.

NTNU har et bredt internasjonalt nettverk og det er eget NTNU-kontor i Brussel (sammen med Universitetet i Bergen og SINTEF).

Ved vitenskapelige publiseringer skriver vi hele universitetsnavnet

NTNU har hatt en meget positiv utvikling i antall vitenskapelige publiseringer . Dette gavner oss på mange måter, blant annet ved å gjøre NTNU mer synlig internasjonalt. For ytterligere å forsterke denne effekten er det viktig at alle vitenskapelige ansatte husker å benytte både forkortelsen «NTNU» og vårt fulle navn – «Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet» – når de publiserer vitenskapelige artikler.

Hvordan skrive universitetsnavnet i publikasjoner

Kontakt

Kontakt Karl Asmund Rognøy Olsson hvis du ønsker å rapportere feil eller har spørsmål om innholdet.