Wikier

Forsikring og trygd i utlandet

På denne siden finner du som ansatt, informasjon om forsikring og trygd ved opphold i utlandet.

English version - Insurance and social security benefits while abroad.

Skal du oppholde deg over lengre tid i utlandet har du ikke nødvendigvis de samme rettigheter ved sykdom eller ulykke som når du er i Norge. Dette varierer ut fra hvilket land du skal til og hvor lenge du skal være borte. Ta derfor kontakt med Nav Oppfølging utland om trygdeordningene i god tid før du reiser ut på et utenlandsopphold.

Saksbehandlingstiden kan være mellom 3-6 måneder i høysesongen.

Trygd i utlandet

Når du skal jobbe utenlands for NTNU bør du søke NAV om bekreftelse på at du beholder medlemskapet i folketrygden. Søk om bekreftelse på medlemskap i god tid før avreise.

Merk deg at behandlingstiden på denne søknaden er mellom 4 til 12 uker. Søknaden sendes via ditt fakultet til Nav internasjonalt. Husk at du må søke for hele familien din om de skal være med.

Dette dekker folketrygden

Ikke medlem av folketrygden

Hva om jeg ikke er medlem av folketrygden?

Trygdeavtaler med andre land

Arbeider du i et EØS-land eller Sveits skal du være dekket av trygdeordningen i det aktuelle landet. Det finnes likevel unntak som du bør sette deg inn i.

Europeisk helsetrygdkort

Skaff deg et europeisk helsetrygdkort for å ha krav på nødvendig helsehjelp i EØS-området og i Sveits. Bestill helsetrygdkortet i god tid før avreise. Det kan ta opptil 10 dager før det kommer i postkassen din.

Familiemedlemmer og trygd

Familiemedlemmer er automatisk medlemmer i folketrygden ved opphold under 12 måneder. Dette er forutsatt at de ikke skal arbeide i landet.

Ved lengre opphold kan familiemedlemmer som forsørges omfattes av folketrygden. Familiemedlemmet må ha vært medlem av folketrygden 3 av de siste 5 kalenderårene før søknaden ble sendt.

Sjekkliste for ektefelle/partner

Dekkes du av folketrygden når du er med din ektefelle/partner eller må du søke selv?

Se Navs sjekkliste for deg eller dere som skal være med en forsker på utenlandsopphold.

Forsikringer gjennom NTNU

Som ansatt er du inkludert i NTNUs gruppelivsordning - også når du er på utenlandsopphold.

Private forsikringer under utenlandsopphold

Det kan lønne seg å tegne en privat forsikring i tillegg til de ytelsene du får via folketrygden eller lignende rettigheter i andre land.

Private forsikringer kan dekke:

  • Hjemtransport
  • Helseproblemer
  • Tyveri
  • Ulykker

Du bør minimum tegne en forsikring som dekker hjemtransport ved sykdom eller død. Vær også oppmerksom på at reiseforsikringer kan ha begrenset varighet. Sørg for å være dekket under hele oppholdet.

NB! De private forsikringene legger som regel til grunn at du har medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet (lavere premier), og det er viktig at du søker om folketrygdmedlemskap i god tid om du før du skal tegne forsikring. Søk om medlemskap i folketrygden.

Skjema

Relevante lenker

Kontakt

Nav Oppfølging utland