Wikier

Forsikring og trygd i utlandet

På denne siden finner du som ansatt, informasjon om forsikring og trygd ved opphold i utlandet.

English version - Insurance and social security benefits while abroad.

Skal du oppholde deg over lengre tid i utlandet har du ikke nødvendigvis de samme rettigheter ved sykdom eller ulykke som når du er i Norge. Dette varierer ut fra hvilket land du skal til og hvor lenge du skal være borte. Ta derfor kontakt med Nav Oppfølging utland om trygdeordningene i god tid før du reiser ut på et utenlandsopphold.

Saksbehandlingstiden kan være mellom 3-6 måneder i høysesongen.

Trygd i utlandet

Når du skal jobbe utenlands for NTNU bør du søke NAV om bekreftelse på at du beholder medlemskapet i folketrygden. Søk om bekreftelse på medlemskap i god tid før avreise.

Merk deg at behandlingstiden på denne søknaden er mellom 4 til 12 uker. Søknaden sendes via ditt fakultet til Nav internasjonalt. Husk at du må søke for hele familien din om de skal være med.

Arbeider du i et EU/EØS-land, skal du som hovedregel være tilknyttet folketrygden i det landet arbeidsgiveren din tilhører.

Dette dekker folketrygden

Ikke medlem av folketrygden

Hva om jeg ikke er medlem av folketrygden?

Trygdeavtaler med andre land

Arbeider du i et EØS-land eller Sveits skal du være dekket av trygdeordningen i det aktuelle landet. Det finnes likevel unntak som du bør sette deg inn i.

Europeisk helsetrygdkort

Skaff deg et europeisk helsetrygdkort for å ha krav på nødvendig helsehjelp i EØS-området og i Sveits. Bestill helsetrygdkortet i god tid før avreise. Det kan ta opptil 10 dager før det kommer i postkassen din.

Familiemedlemmer og trygd

Familiemedlemmer er automatisk medlemmer i folketrygden ved opphold under 12 måneder. Dette er forutsatt at de ikke skal arbeide i landet.

Ved lengre opphold kan familiemedlemmer som forsørges omfattes av folketrygden. Familiemedlemmet må ha vært medlem av folketrygden 3 av de siste 5 kalenderårene før søknaden ble sendt.

Sjekkliste for ektefelle/partner

Dekkes du av folketrygden når du er med din ektefelle/partner eller må du søke selv?

Se Navs sjekkliste for deg eller dere som skal være med en forsker på utenlandsopphold.

Forsikringer gjennom NTNU

Som ansatt er du inkludert i NTNUs gruppelivsordning - også når du er på utenlandsopphold.

Private forsikringer under utenlandsopphold

Det kan lønne seg å tegne en privat forsikring i tillegg til de ytelsene du får via folketrygden eller lignende rettigheter i andre land.

Private forsikringer kan dekke:

  • Hjemtransport
  • Helseproblemer
  • Tyveri
  • Ulykker

Du bør minimum tegne en forsikring som dekker hjemtransport ved sykdom eller død. Vær også oppmerksom på at reiseforsikringer kan ha begrenset varighet. Sørg for å være dekket under hele oppholdet.

NB! De private forsikringene legger som regel til grunn at du har medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet (lavere premier), og det er viktig at du søker om folketrygdmedlemskap i god tid om du før du skal tegne forsikring. Søk om medlemskap i folketrygden.

Skjema

Relevante lenker

Kontakt

Nav Oppfølging utland