Wikier

Fakultetsstyret ved IV

Sammensetning, mandat, møteplan, innkalling, saksvedlegg og protokoller fra fakultetsstyret ved IV.

Samleside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Om fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til:

  • Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • Budsjett og hovedfordeling
  • Saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
  • Rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett.

Møtereferat og sakspapirer

Her finner du møtereferat og sakspapirer

Sammensetning

Perioden: 2021-2025
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Dekan Olav Bolland er sekretær for styret og møter fast med talerett.

Eksterne representanter

Pål Egil Rønn | AF Gruppen (leder)

Rannfrid Skjervold | Equinor

Geir Liaklev | Kongsberg Automotive

Siri Hunnes Blakstad | SINTEF

Anders Malthe-Sørensen | UiO, vara

Eli Aamot | SINTEF Materialer og kjemi, vara

Vitenskapelig ansatte

Professor Ole Jonny Klakegg | IBM

Professor Maria Fernandino | EPT

Professor Jan Arve Øverli | KT

Professor Erin Bachnyski-Polic | IMT - vara

Professor Jan Olav Strandhagen | MTP - vara

Professor Amund Skavhaug | MTP - vara

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Håvard Næss | KT

Mara Gabriela Diaconu| IBM - vara

Teknisk-administrativt ansatte

Rådgiver Runa Nilssen | IV fakadm

Andreas Noteng | IV fakadm - vara

Studenter

Henrik Aleksander Nilsen| Studentrådet IV

Siri Mostad Larsen| Studentrådet IV

Eline Frøysa Norli| Studentrådet IV

Relatert informasjon