Wikier

Ledergruppen ved IV

Ansvar og sammensetning for ledergruppen ved IV.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket utvalg

Innholdsfortegnelse [-]

Ansvar

Ledergruppen har ansvar for å:

  • Vedta overordnede strategier og planer for den samlede virksomheten
  • Føre tilsyn med ledelsen og påse at det foreligger nødvendige mål og strategier for virksomheten på ulike nivå
  • Vedta prinsipper for budsjett og ressursfordeling
  • Godkjenne budsjett og føre tilsyn med at ressursene utnyttes rasjonelt og effektivt
  • Føre tilsyn med at de målene som er satt for virksomheten nås på en rasjonell og effektiv måte
  • Rapportere om resultatene til overordnet nivå\myndighet
  • Påse at det finnes nødvendige systemer og rutiner for å kvalitetssikre virksomheten og for at disse følges opp
  • Føre tilsyn med at delegert myndighet utøves i samsvar med forutsetningene og innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt

Sammensetning

Fakultetsledelsen

Olav Bolland | Dekan (Leder)

Anne Rossvoll | Avdelingsdirektør

Sveinung Løset | Prodekan for forskning

Alenka Temeljotov-Salaj | Prodekan for innovasjon

Leif Rune Hellevik | Prodekan for masterutdanning

Astrid Stadheim | Prodekan bachelorutdanning

Stig Erik Holiløkk | Seksjonssjef

Eva Terese Voldhagen | Seksjonssjef

Thea Sofie Melhuus Hojem | Seksjonssjef

Studenter

Fakultetstillitsvalgte ved studentrådet IV

Instituttledere

Hans Petter Hildre | IHB

Torbjørn Skogsrød | IVB

Torgeir Welo | MTP

Terese Løvås | EPT

Ute Mann | IGP

Anders Rønnquist | KT

Sverre Steen | IMT

Vikas Thakur | IBM

E-post ledergruppen: ledergruppen (at) ivt.ntnu.no

Møterom for ledermøtet IV med sakspapirer og referat (krever tilgang)