Wikier

Eksperter i team

Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne i studieprogram på høyere grads nivå ved NTNU.

In English: Experts in Teamwork


Informasjon for

Se også:


Hva er Eksperter i team (EiT)?

I Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Studentene arbeider i tverrfaglige team med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse, som gjør teamarbeid mer produktivt. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for teamarbeidet, og studentgruppenes resultater føres tilbake til interne og eksterne samarbeidspartnere.

Læringsformen i EiT er erfaringsbasert. Sentralt i læringen er situasjonene som oppstår underveis i samarbeidet. Studentene utvikler samarbeidskompetanse ved å reflektere over disse situasjonene gjennom hele forløpet. Refleksjonsarbeidet gjøres sammen i gruppa, og det stimuleres av fasilitering, refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger. Fagseksjonen for EiT legger det faglige grunnlaget for fasiliteringen som utføres av landsbyleder og læringsassistenter.


Viktige datoer: Intensive landsbyer våren 2024

Undervisningen foregår hver dag i uke 2-4.

AktivitetDato
Oppstart (1. landsbydag)08. januar
Avslutning (siste landsbydag)26. januar
Frist for å levere prosjekt- og prosessrapporter02. februar
Sensurfrist23. februar

Viktige datoer: Langsgående landsbyer våren 2024

Undervisningen foregår hver onsdag i uke 2-17 (unntatt uke 13).

AktivitetDato
Oppstart (1. landsbydag)10. januar
Avslutning (siste landsbydag)24. april
Frist for å levere prosjekt- og prosessrapporter02. mai
Sensurfrist27. mai

Kontaktpersoner

Søk på disse sidene og se om problemet ditt kan løses her før du henvender deg til noen av disse kontaktpersonene

 • For spørsmål om fritak, kontakt ditt fakultet
 • For spørsmål om fravær, kontakt landsbyleders fakultet
 • For generelle henvendelser, bruk kontakt@eit.ntnu.no, eller 73559090
 • For deg som er læringsassistent i EiT, bruk la@eit.ntnu.no
 • Dersom du ønsker å kontakte noen i Fagseksjon for Eksperter i team, se den enkeltes ansattprofil

Fakultetskontakter

På hvert fakultet finner du en EiT-kontaktperson som svarer på spørsmål knyttet til Eksperter i team.

De kan blant annet hjelpe deg med:

 • fritak
 • bytte av landsbytype og prioritering til virtuell landsby
 • spørsmål knyttet til oppmøte

Se også nettsiden for studenter.

Kontaktpersoner

Fritakssøknader

 • Fritakssøknader ønskes sendt pr e-post eller post
 • Søknader skal kun sendes pr e-post dersom den ikke inneholder personsensitive opplysninger
 • Dersom en e-postadresse ikke vises for ditt fakultet i tabellen over, bruk følgende postadresse for fritakssøknader:
  NTNU, (ditt fakultet), Postboks 8900, Torgarden, 7491 Trondheim
 • Eks:
  NTNU, Det humanistiske fakultet, Postboks 8900, Torgarden, 7491 Trondheim

EiT-koordinatorer ved NTNU i Gjøvik og Ålesund

Fagseksjon for Eksperter i team

Besøksadresse: Gløshaugen, Sem Sælands veg 1, 7034, 3. etg.
Telefon: 73 55 90 90
Epost: kontakt@eit.ntnu.no
Liste over ansatte i Fagseksjonen for EiT.

Child Pages (3)

 • Eksperter i team - for landsbyledere

  Innholdsfortegnelse [-] Hva er mitt ansvar som landsbyleder? Hva er mine oppgaver som landsbyleder? Beregnet arbeidsmengde Oppstartsdato Ressurser for studentene, landsbylederne og...

 • Eksperter i team - for læringsassistenter

  Innholdsfortegnelse [-] Ledige stillinger som læringsassistent i EiT Hva gjør en læringsassistent (LA) i EiT? Hva forventes av meg som LA? Hvilket utbytte får jeg av å være LA i EiT? Hva er...

 • Eksperter i team - for studenter

  Her finner du informasjon om hvordan du melder deg opp i Eksperter i team, regler for oppmøte og fritak, nyttig læringsmateriell og hvordan du skal gå frem dersom du ikke kan ta emnet. Studentene i...