Wikier

Eksperter i team

Eksperter i team - for læringsassistenter

Her kan du finne informasjon om stillingen som læringsassistent i Eksperter i team (EiT) og lese om hvordan du kan videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter gjennom emnet IØ3000.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for learning assistants.


Ledige stillinger som læringsassistent i EiT

Bilde av smilende student og QR-kode til søknadsskjema. Foto


NTNU har ledige stillinger som læringsassistent (LA) i EiT for studieåret 2024/25. Som LA får du verdifull innsikt i tverrfaglige gruppeprosesser. Jobben gir deg arbeidserfaring som er relevant for de fleste studieprogram og yrker. Søknadsfristen er 1. september for Trondheim og Gjøvik, og 8. september for Ålesund.

 Søknadsskjema

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Du er student ved NTNU
 • Du er motivert for å lære mer om teamarbeid
 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du har en god muntlig framstillingsevne
 • Du kan lese og skrive norsk, samt delta aktivt i en samtale på norsk (et krav for å kunne gjennomføre opplæring til stillingen)
 • Du skal ikke selv være student i intensiv-varianten av EiT neste vår (ikke forenlig med å jobbe som LA pga fraværsregler).

Hva gjør en læringsassistent (LA) i EiT?

Målet med Eksperter i team er at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samarbeidskompetanse i en gruppe med studenter fra ulike fagområder.

Læringsassistentenes oppgave er å fasilitere studentgruppene, det vil si å støtte utviklingen av studentenes samarbeidskompetanse. Det kan gjøres ved å observere studentgruppene og dele en (nøytral) observasjon, samt lede gruppeøvelser man har blitt kjent med gjennom opplæringen. Å dele en observasjon fra et perspektiv utenfra kan bidra til at gruppene blir bevisst sitt samspill.

LA arbeider som regel i par. LA i EiT får grunnleggende opplæring og trening i fasilitering gjennom ulike opplæringsseminar på høsten.

Hva forventes av meg som LA?

Stillingen som læringsassistent er en jobb på lik linje med andre jobber. Det forventes derfor at du møter på obligatorisk opplæring på høsten, at du er tilstede jobb i landsbyen på undervisningsdagene og at du deltar på møter i forbindelse med stillingen.

Hvilket utbytte får jeg av å være LA i EiT?

 • Du får arbeidserfaring som er relevant for de fleste studieprogram og yrker
 • Du får økt kompetanse og forståelse for samarbeid i grupper
 • Du får trening i formidling og kommunikasjon
 • Du får erfaring med koordinering av øvelser for prosjektgrupper
 • Du får personlig veiledning

Hva er stillingens omfang?

Stillingens omfang er på totalt 120 timer.

Nye LA i EiT gjennomfører 27 timer lønnet opplæring i løpet av høsten og jobber 93 timer i en EiT-landsby på våren.
LA med arbeidserfaring fra EiT gjennomfører 23 timer lønnet opplæring på høsten og jobber 97 timer i en EiT-landsby på våren.

Når foregår arbeidet?

For LA i intensive landsbyer: Mandag til fredag tre uker i januar. Arbeidstid er som regel innenfor tidsrommet 08.00-16.00.
For LA i langsgående landsbyer: Femten onsdager i vårsemesteret, fra januar til april. Arbeidstid er som regel innenfor tidsrommet 08.00-16.00.

Begge landsbytypene har samme omfang og samme antall undervisningsdager.
I enkelte virtuelle landsbyer er arbeidstiden mer fleksibel. Se den enkelte landsbypresentasjon for detaljer.

Lønn

Arbeidsforholdet som LA er fastlønnet.

 • LA med fullført videregående skole lønnes etter lønnstrinn 24, pt. kr 189,40 pr. time.
 • LA med fullført bachelor lønnes etter lønnstrinn 26, pt. kr 193,80 pr. time.
 • LA med fullført master lønnes etter lønnstrinn 28, pt. kr 197,90 pr. time.

Personvern

Alle læringsassistenter må overholde rutiner for behandling av personopplysninger, som beskrevet i vedlegg til arbeidsavtalen (PDF).


Retningslinjer for fravær for læringsassistenter i EiT

 • Tilstedeværelse er svært viktig.
 • Fravær som følge av sykdom godtas.
 • Begrenset fravær pga. egen obligatorisk undervisning kan det tilrettelegges for. Dette må avtales og godkjennes i fasilitatorteamet.
 • Fravær skal alltid meldes til EiT-fagseksjonen (la@eit.ntnu.no) og også til LL og med-LA.
 • Alt fravær unntatt ved sykdom skal innarbeides.
 • Avspaseringstid skal helst innarbeides på forhånd.
 • Avspasering kan foregå i perioden 9. - 12. landsbydag, og skal tilpasses aktiviteten i landsbyen og avtales innad i fasilitatorteamet.
 • Fravær kan medføre trekk i lønn.

Se også vedlegg til arbeidsavtalen (PDF).


Opplæringsaktiviteter høsten 2024

OBS: Oversikten er under oppdatering.

Opplæringen er lønnet. Det er LA's eget ansvar å melde seg på seminarer innen fristen oppgitt i påmeldingsskjema. Påmeldingsskjema blir sendt på e-post kort tid etter oppstartsmøtene.

Oktober

 • Digitalt infomøte for alle nye LA: Hva er EiT?
  1. okt, kl 13:00-14:00.
  Innkalling kommer på e-post.
 • Digitalt oppstartsmøte for alle LA i Trondheim.
  1. okt, kl 14:15-15:15.
  Praktisk info om arbeidstid, kontrakt, lønn mm. Innkalling kommer på e-post.
 • Oppstartsmøte for LL og LA i Ålesund og Gjøvik
  1. okt. Innkalling kommer på e-post.Bli-kjent for landsbyledere og læringsassistenter, praktisk info om arbeidstid, kontrakt, lønn mm.
 • Teoridel - Nettkurs for alle LA
  Tilgjengelig fra oktober.
  Lenke deles i Teams.
  Innføring i sentrale begrep som ligger til grunn for EiTs pedagogiske plattform.
 • Fasiliteringsseminar (FASEM) for LA i campusbaserte/fysiske landsbyer
  7.-25. okt. kl 09:00-15:30. Påmelding. LA deltar på ett seminar i perioden.
 • Virtuelle fasiliteringsseminar for LA i virtuelle landsbyer
  Påmelding.
  • Del I - fasiliteringstrening: 15 okt. (kl 09.00-12.00 eller kl 13:00-16:00).
  • Del II - ledelse av øvelser: 16. okt. (kl 09.00-12.00 eller kl 13:00-16:00).
  • Del III - kommunikasjon: 23. okt. (kl 09.00-12.00 eller kl 13:00-16:00).
 • Seminar for LA i engelskspråklige landsbyer.
  25. okt., kl 12:15-15:00. Påmelding.
  For LA i engelsk landsby som ikke har deltatt tidligere år. Frivillig for de som har deltatt før.

November

 • EiT i praksis: Heldagsseminar for alle LA om den praktiske gjennomføringen av EiT.
  • For LA i Trondheim og Ålesund: Én dato i perioden 5.-8. nov, kl. 08:30-16:00. Påmelding.
  • For LA på Gjøvik: 12. nov, kl. 08:30-16:00. Påmelding.
 • Landsbyen våren 2025: Forberedelsesseminar for alle LA og LL
  Én dato i perioden 14.- 19. nov, kl. 08:30-13:30. Innkalling kommer på e-post.
  Her starter du forberedelsene av vårens undervisning sammen med resten av teamet ditt. Første møtepunkt med landsbyleder og med-LA.

Arbeidsverktøy og læringsmateriell

EiT-boka

I jobben skal du bruke håndboka Eksperter i team 2024. Håndbok for læringsassistenter og landsbyledere, også kalt "EiT-boka".

Refleksjonsboka

Refleksjonsboka er arbeidsboka for både studenter, læringsassistenter og undervisningsassistenter. I denne boka kan du finne faglig stoff om refleksjon, og den har ellers blanke sider der du skal notere. Både EiT-boka og Refleksjonsboka blir distribuert etter ansettelse, tidlig i høstsemesteret.

Digitalt materiell

På Startsiden for LA (i Teams/Sharepoint) finner du lenker til:

 • Materiell til øvelser i landsbyen
 • Materiell fra høstens seminarer
 • Digital EiT-bok og refleksjonsbok

LA-podden

En podcast for alle som er interessert i emnet Eksperter i Team, livet ute i landsbyene og de ulike rollene som landsbyleder, undervisningsassistent og læringsassistent. Undervisningsassistentene Ida, Christoffer og Tobias leder de ulike episodene som hver har sitt tema. Gjester er læringassistenter, landsbyledere og ansatte i fagseksjonen for EiT. Du finner LA-podden på Soundcloud.


Kontakt

Læringsassistenter kan kontakte Fagseksjon for Eksperter i team på epost la@eit.ntnu.no eller telefon 73 55 90 90. Besøksadresse: Sem Sælands veg 1, 7034 Trondheim


IØ3000 - Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser

Som tidligere læringsassistent kan du ta emnet IØ3000 – Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser (7,5 sp). Målet med emnet er å gi en dypere forståelse av fasilitering gjennom en blanding av teori, praksis og refleksjon over praksis. Det vil bidra til å videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter, en etterspurt kompetanse i arbeidslivet.

IØ3000 tilbys kun ved campus Trondheim.

Hva kreves for å bli tatt opp i emnet IØ3000?
Du må ha vært læringsassistent i Eksperter i team tidligere. Ettersom undervisningen og sluttarbeidet i emnet baserer seg på refleksjon over praksis som fasilitator, anbefales det sterkt å være LA i EiT samtidig som du tar emnet. Dersom du ikke er ansatt som LA mens du tar emnet, må du sørge for å ha en annen passende praksisarena for fasilitering av gruppeprosesser.

Hvordan er arbeids- og lønnspraksis når en tar emnet som LA i EiT?
Du kombinerer IØ3000 med å jobbe som læringsassistent i intensiv, samlingsbasert eller langsgående landsby ved campus Trondheim. Se info om lønn.

Oppmelding

IØ3000 er adgangsbegrenset. Det innebærer at du må melde deg opp til emnet via Studentweb innen 1. juni 2024. Studentweb åpner 1. mai for registrering av emner.
Ved ledige plasser i emnet, kan studenter meldes opp frem til 15. september. Interesserte studenter må ta kontakt med kontakt@eit.ntnu.no eller Martha Kalvig Anderson for å bli meldt opp etter fristen 1. juni.
Dersom du tidligere har gjennomført undervisningen i emnet, men ønsker å gå opp til eksamen på nytt, må du melde deg opp til vurdering innen 1. februar.

Når er undervisningen?

Undervisningen er seminarbasert og går over to semester, høst og vår. Deltakelse er obligatorisk.

 • Samling 1: 10.09.24 og 16.09.24 (kl. 09.00-15.30)
 • Samling 2: 28.10.24 og 04.11.24 (kl. 09.00 -12.30)
 • Samling 3: Februar 2025, dato formidles til de oppmeldte i emnet
 • Samling 4: April 2025, dato formidles til de oppmeldte i emnet

MERK: NTNUs timeplaner er per 18.06.24 ikke oppdatert. Tidspunktene i listen ovenfor er riktige.

MERK 2: EiT sitt nettkurs, seminarene "Fasem 2" og "EiT i praksis" inngår også i emnet, se Opplæringsaktiviteter 2024.

Mer informasjon om IØ3000

Se emnebeskrivelsen eller ta kontakt med emneansvarlig Martha Kalvig Anderson