Wikier

Eksperter i team

Eksperter i team - for læringsassistenter

Her finner du informasjon om stillingen som læringsassistent i Eksperter i team (EiT) og lese om hvordan du kan videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter gjennom emnet IØ3000.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for learning assistants.

Ledig stilling som læringsassistent i EiT

Vi søker nå læringsassistenter for studieåret H22/V23! Å jobbe som LA i EiT gir verdifull erfaring med og innsikt i tverrfaglige gruppeprosesser og er svært relevant arbeidserfaring for de fleste studieprogram og yrker.

Søknadsskjemaet er åpent for å ta imot din søknad (krever FEIDE-innlogging).
Søknadsfrist for Trondheim og Gjøvik er 04.09, for Ålesund er fristen 11.09.


Hva gjør en læringsassistent (LA) i EiT?

Målet med Eksperter i team er at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samarbeidskompetanse i en gruppe med studenter fra ulike fagområder.

Læringsassistentenes oppgave er å fasilitere studentgruppene, det vil si å støtte utviklingen av studentenes samarbeidskompetanse. Det kan gjøres ved å observere studentgruppene og dele en (nøytral) observasjon, samt lede gruppeøvelser man har blitt kjent med gjennom opplæringen. Å dele en observasjon fra et perspektiv utenfra kan bidra til at gruppene blir bevisst sitt samspill. Læringsassistentene arbeider som regel i par.
LA i EiT får grunnleggende opplæring og trening i fasilitering gjennom ulike opplæringsseminar på høsten.

Hva forventes av meg som LA?

Stillingen som læringsassistent er en jobb på lik linje med andre jobber. Det forventes derfor at du møter på obligatorisk opplæring på høsten, at du er tilstede i landsbyen på undervisningsdagene og at du deltar på møter i forbindelse med stillingen.

Hvilket utbytte får jeg av å være LA i EiT?

 • Du får økt kompetanse og forståelse for samarbeid i grupper
 • Du får trening i formidling og kommunikasjon
 • Du får erfaring med koordinering av øvelser for prosjektgrupper
 • Du får personlig veiledning
 • Du får en arena for personlig utvikling

Hva er stillingens omfang?

Stillingens omfang er på totalt 120 timer.

 • Nye LA i EiT gjennomfører 27 timer lønnet opplæring i løpet av høsten og jobber 93 timer i en EiT-landsby på våren.
 • LA med arbeidserfaring fra EiT gjennomfører 23 timer lønnet opplæring på høsten og jobber 97 timer i en EiT-landsby på våren.

Hvor mye lønn får jeg?

Fra studieåret H22/V23 vil LA i EiT få utbetalt lønn gjennom opplæringen på høsten og på våren når arbeidet i landsbyen foregår. Det vil si at lønnstrinnet vil bli lavere enn tidligere år hvor lønn kun har blitt utbetalt på våren, men at totalsummen vil bli lik. Arbeidsforholdet er fastlønnet.

 • LA med fullført videregående skole lønnes etter ltr. 24, pt. kr 173,54 pr. time.
 • LA med fullført bachelor lønnes etter ltr. 26, pt. kr 177,90 pr. time.
 • LA med fullført master lønnes etter ltr. 28, pt. kr 182,00 pr. time.

Lønnsutbetalinger

 • Høst: Lønn for høstens opplæring utbetales 12. november og 12. desember, forutsatt at arbeidsavtale er signert og levert.
 • Vår: LA i intensiv landsby får full utbetaling 12. januar. LA i langsgående/samlingsbasert landsby får utbetalt lønn 12. januar, 12. februar, 12. mars og 12. april.

Personvern

Alle læringsassistenter må overholde rutiner for behandling av personopplysninger.


Retningslinjer for fravær for læringsassistenter i EiT

 • Tilstedeværelse er svært viktig.
 • Fravær som følge av sykdom godtas.
 • Begrenset fravær pga. egen obligatorisk undervisning kan det tilrettelegges for. Dette må avtales og godkjennes i fasilitatorteamet.
 • Fravær skal alltid meldes til EiT-fagseksjonen (la@eit.ntnu.no) og også til LL og med-LA.
 • Alt fravær unntatt ved sykdom skal innarbeides.
 • Avspaseringstid skal helst innarbeides på forhånd.
 • Avspasering kan foregå i perioden 9. - 12. landsbydag, og skal tilpasses aktiviteten i landsbyen og avtales innad i fasilitatorteamet.
 • Fravær kan medføre trekk i lønn.

Se også arbeidsavtalen.


Opplæringsaktiviteter høsten 2022

Under oppdatering

DatoHvaTid, stedHvem skal delta?
29. septInformasjonsmøte: Hva er EiT?
Grunnleggende informasjon om emnet Eksperter i team: hvorfor NTNU har et eget emne med fokus på tverrfaglig samarbeid, hva det inneholder og hvordan det organiseres.
Digitalt møte
Kl 13:00-14:00
Nye LA
29. septOppstartsmøte LA, Trondheim
Velkommen som ansatt i Eksperter i team! Om plikter og ansvar som læringsassistent: arbeidstid, kontrakt, lønn mm.
Digitalt møte
Kl 14:15-15:00
LA i Trondheim
TBAOppstartsmøte for LL og LA, Gjøvik og Ålesund
Bli-kjent for landsbyledere og læringsassistenter og om plikter og ansvar som læringsassistent: arbeidstid, kontrakt, lønn mm.
Ålesund: info kommer.
Gjøvik: info kommer.
LA i Ålesund og på Gjøvik
Én dato i perioden 7.-28. oktFasiliteringsseminar - FASEM
Heldagsseminar i fasilitering.
Fysisk seminar
Romliste kommer
Kl 09:00-15:30 alle dager
Alle LA
28. oktVirtuell fasilitering i praksis
Seminar med fokus på å forberede deg til jobben som læringsassistent i en hel-digital eller samlingsbasert landsby.
Digitalt seminar
Kl 09:15-12:00
LA i heldigitale og samlingsbaserte landsbyer
Én dato: 3. eller 4. novSeminar for LA i engelskspråklige landsbyer.
På dette seminaret diskuterer dere i grupper situasjoner og utfordringer fra engelskspråklige EiT-landsbyer, samt får praktisk trening i å bruke engelsk som arbeidsspråk
Digitalt seminar
Kl 12:15-15:00
LA i engelsk landsby som ikke har deltatt tidligere år. Frivillig for de som har deltatt før.
Én dato i perioden
8.-15. nov
EiT i praksis
Heldagsseminar om den praktiske gjennomføringen av EiT. Du får erfaring med, og forståelse for, sentrale aktiviteter og gjennomføring av emnet, inkludert fasilitering av studentgrupper.
Fysisk seminar 08:30-16:00. De fire første seminarene holdes på Thon Hotel Prinsen, Trondheim.
* 11. nov: Engelskspråklig.
* 14. nov: Gjøvik
Alle LA
Én dato: 17., 18., 21. eller 22. novForberedelsesseminar: Landsbyen våren 2023
Seminar som legger til rette for at du kan begynne forberedelsene av vårens undervisning sammen med resten av teamet ditt (LL og med-LA). Det settes av tid til at dere kan begynne å bli kjent med hverandre i teamet og rollene dere skal ha i landsbyen, samt til konkret planlegging. I tillegg blir det lagt opp til utveksling og erfaringsdeling blant LL og LA.
Innkalling kommer på epost. Innkalling baseres på tilgjengelighet LA oppgir på rekrutteringsdag i sept.

Digitalt seminar 08:30-13:30.
* 22. nov: Engelskspråklig
Alle LA
Tilgjengelig fra oktober.Teoridel - Nettkurs
Kurset gir en innføring i sentrale begrep som ligger til grunn for EiTs pedagogiske plattform. Kurset består av videoer, litteratur og obligatoriske oppgaver. Tema i kurset er studentaktiv læring, fasilitering som pedagogisk metode, gruppedynamikk og virtuelt samarbeid.
Invitasjon kommer på e-post.
Kurset gjennomføres før landbyoppstart jan 2023.
Alle LA
Én dato: 4. jan eller 9. jan 2023Workshop i virtuell fasilitering
Workshop som handler om hvordan fasilitere grupper som samarbeider digitalt og hvordan lede aktiviteter i et digitalt læringsmiljø.
Invitasjon kommer på e-post.
Digital workshop.
* 4. jan kl 10.00-11.00
* 9. jan kl 14.00-15.00
Frivillig for alle LA

Videre informasjon om og påmelding til seminarene utover høsten blir tilsendt på e-post. Sjekk denne ofte fra søknadsfristen og utover!


Arbeidsverktøy og læringsmateriell

EiT-boka

I jobben skal du bruke håndboka Eksperter i team 2022. Håndbok for læringsassistenter og landsbyledere, også kalt "EiT-boka".

Refleksjonsboka

Refleksjonsboka er arbeidsboka for både studenter, læringsassistenter og undervisningsassistenter. I denne boka kan du finne faglig stoff om refleksjon, og den har ellers blanke sider der du skal notere. Både EiT-boka og Refleksjonsboka blir distribuert etter ansettelse, tidlig i høstsemesteret.

Opplæringsvideoer i virtuell fasilitering

Demonstrasjon av bruk av Blackboard/Zoom til gruppearbeid, og gjennomgang av hvordan sentrale øvelser i EiT kan gjennomføres i en virtuell kontekst.


IØ3000 - Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser

Som tidligere læringsassistent kan du ta emnet IØ3000 – Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser (7,5 sp). Målet med emnet er å gi en dypere forståelse av fasilitering gjennom en blanding av teori, praksis og refleksjon over praksis. Det vil bidra til å videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter, en etterspurt kompetanse i arbeidslivet.

IØ3000 tilbys kun ved campus Trondheim.

Hva kreves for å bli tatt opp i emnet IØ3000?

Du må ha vært læringsassistent i Eksperter i team tidligere. Ettersom undervisningen og sluttarbeidet i emnet baserer seg på refleksjon over praksis som fasilitator, anbefales det sterkt å være LA i EiT samtidig som du tar emnet. Dersom du ikke er ansatt som LA mens du tar emnet, må du sørge for å ha en annen passende praksisarena for fasilitering av gruppeprosesser.

Hvordan er arbeids- og lønnspraksis når en tar emnet som LA i EiT?

Du kombinerer IØ3000 med å jobbe som læringsassistent i intensiv, samlingsbasert eller langsgående landsby ved campus Trondheim.
Som oppmeldt i IØ3000, er du ansatt på lik linke med andre læringsassistenter ved EiT. Se info om lønn.

Hvordan melder jeg meg opp i emnet?

Fra og med høsten 2022 er IØ3000 adgangsbegrenset. Det innebærer at du må melde deg opp til emnet via Studentweb innen 1. juni 2022. Studentweb åpner 1. mai for registrering av emner.
Ved ledige plasser i emnet, kan studenter meldes opp frem til 15. september. Interesserte studenter må ta kontakt med kontakt@eit.ntnu.no eller eline.rodsjo@ntnu.no for å bli meldt opp etter fristen 1. juni.
Dersom du tidligere har gjennomført undervisningen i emnet, men ønsker å gå opp til eksamen på nytt, må du melde deg opp til vurdering innen 1. februar.

Når er undervisningen?

Undervisningen er seminarbasert og går over to semester, høst og vår. Deltakelse er obligatorisk.

Seminardager høst/vår 2022-2023:

Seminardag Dato
Samling 120.09 og 27.09
Samling 223.11 og 25.11
Samling 3 Februar, dato formidles til de oppmeldte i emnet
Samling 4 April, dato formidles til de oppmeldte i emnet

OBS! EiT sitt nettkurs, seminarene "Fasem 2" og "EiT i praksis" inngår også i emnet. Se Opplæringsaktiviteter 2022 for datoer.

Hva mer trenger jeg å vite om IØ3000?

 Les emnebeskrivelsen IØ3000

Spørsmål om IØ3000 kan stilles til Fagseksjon for EiT ved Eline Rødsjø.


Kontakt

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på vår wikiside vennligst benytt følgende link for å finne riktig kontaktperson:

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.