Wikier

Eksperter i team

Eksperter i team - for læringsassistenter

Her kan du finne informasjon om stillingen som læringsassistent i Eksperter i team (EiT) og lese om hvordan du kan videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter gjennom emnet IØ3000.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for learning assistants.


Ledige stillinger som læringsassistent i EiT!

NTNU Eksperter i team søker læringsassistenter (LA) for studieåret 2023/2024 i Trondheim, Gjøvik og Ålesund!

Å jobbe som LA i EiT gir verdifull erfaring med og innsikt i tverrfaglige gruppeprosesser, og er relevant arbeidserfaring for de fleste studieprogram og yrker. Som LA lærer du mye om deg selv og andre, samtidig som du er en viktig del av NTNUs "signaturemne".

Søknadsskjema er åpent og klart til å motta din søknad.

I Trondheim intervjuer vi søkere i tre puljer – i slutten av mars, starten av mai og i september 2023. Hvis du ønsker å sikre deg en deltidsjobb ved NTNU allerede før sommeren er det bare å søke nå! Vi planlegger å ta kontakt med de første søkerne allerede rundt 20. mars.


Hva gjør en læringsassistent (LA) i EiT?

Målet med Eksperter i team er at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samarbeidskompetanse i en gruppe med studenter fra ulike fagområder.

Læringsassistentenes oppgave er å fasilitere studentgruppene, det vil si å støtte utviklingen av studentenes samarbeidskompetanse. Det kan gjøres ved å observere studentgruppene og dele en (nøytral) observasjon, samt lede gruppeøvelser man har blitt kjent med gjennom opplæringen. Å dele en observasjon fra et perspektiv utenfra kan bidra til at gruppene blir bevisst sitt samspill. Læringsassistentene arbeider som regel i par.
LA i EiT får grunnleggende opplæring og trening i fasilitering gjennom ulike opplæringsseminar på høsten.

Hva forventes av meg som LA?

Stillingen som læringsassistent er en jobb på lik linje med andre jobber. Det forventes derfor at du møter på obligatorisk opplæring på høsten, at du er tilstede i landsbyen på undervisningsdagene og at du deltar på møter i forbindelse med stillingen.

Hvilket utbytte får jeg av å være LA i EiT?

 • Du får økt kompetanse og forståelse for samarbeid i grupper
 • Du får trening i formidling og kommunikasjon
 • Du får erfaring med koordinering av øvelser for prosjektgrupper
 • Du får personlig veiledning
 • Du får en arena for personlig utvikling

Hva er stillingens omfang?

Stillingens omfang er på totalt 120 timer.

 • Nye LA i EiT gjennomfører 27 timer lønnet opplæring i løpet av høsten og jobber 93 timer i en EiT-landsby på våren.
 • LA med arbeidserfaring fra EiT gjennomfører 23 timer lønnet opplæring på høsten og jobber 97 timer i en EiT-landsby på våren.

Når foregår arbeidet?

 • For LA i intensive landsbyer:
  Mandag til fredag tre uker i januar. Arbeidstid er som regel innenfor tidsrommet 08.00-16.00.
 • For LA i langsgående landsbyer:
  Femten onsdager i vårsemesteret, fra januar til april. Arbeidstid er som regel innenfor tidsrommet 08.00-16.00.

Begge landsbytypene har samme omfang og samme antall undervisningsdager.
I enkelte virtuelle landsbyer er arbeidstiden mer fleksibel. Se den enkelte landsbypresentasjon for detaljer.

Hvor mye lønn får jeg?

Fra studieåret H22/V23 vil LA i EiT få utbetalt lønn gjennom opplæringen på høsten og på våren når arbeidet i landsbyen foregår. Det vil si at lønnstrinnet vil bli lavere enn tidligere år hvor lønn kun har blitt utbetalt på våren, men at totalsummen vil bli lik. Arbeidsforholdet er fastlønnet.

 • LA med fullført videregående skole lønnes etter ltr. 24, pt. kr 173,54 pr. time.
 • LA med fullført bachelor lønnes etter ltr. 26, pt. kr 177,90 pr. time.
 • LA med fullført master lønnes etter ltr. 28, pt. kr 182,00 pr. time.

Lønnsutbetalinger

 • Høst: Lønn for høstens opplæring utbetales 12. november og 12. desember, forutsatt at arbeidsavtale er signert og levert.
 • Vår: LA i intensiv landsby får full utbetaling 12. januar. LA i langsgående/samlingsbasert landsby får utbetalt lønn 12. januar, 12. februar, 12. mars og 12. april.

Personvern

Alle læringsassistenter må overholde rutiner for behandling av personopplysninger.


Retningslinjer for fravær for læringsassistenter i EiT

 • Tilstedeværelse er svært viktig.
 • Fravær som følge av sykdom godtas.
 • Begrenset fravær pga. egen obligatorisk undervisning kan det tilrettelegges for. Dette må avtales og godkjennes i fasilitatorteamet.
 • Fravær skal alltid meldes til EiT-fagseksjonen (la@eit.ntnu.no) og også til LL og med-LA.
 • Alt fravær unntatt ved sykdom skal innarbeides.
 • Avspaseringstid skal helst innarbeides på forhånd.
 • Avspasering kan foregå i perioden 9. - 12. landsbydag, og skal tilpasses aktiviteten i landsbyen og avtales innad i fasilitatorteamet.
 • Fravær kan medføre trekk i lønn.

Se også arbeidsavtalen.


Arbeidsverktøy og læringsmateriell

EiT-boka

I jobben skal du bruke håndboka Eksperter i team 2023. Håndbok for læringsassistenter og landsbyledere, også kalt "EiT-boka".

Refleksjonsboka

Refleksjonsboka er arbeidsboka for både studenter, læringsassistenter og undervisningsassistenter. I denne boka kan du finne faglig stoff om refleksjon, og den har ellers blanke sider der du skal notere. Både EiT-boka og Refleksjonsboka blir distribuert etter ansettelse, tidlig i høstsemesteret.

Materiell i NTNU BOX

I NTNU BOX finner du nyttige ressurser som:

 • Materiell til øvelser i landsbyen
 • Materiell fra oppstartsmøtet, "EiT i praksis" og "Landsbyen 2023"

Materiell til digital gjennomføring av landsbyer og EiT-aktiviteter ligger i en egen mappe for hvert språk.

LA-podden

En podcast for alle som er interessert i emnet Eksperter i Team, livet ute i landsbyene og de ulike rollene som landsbyleder, undervisningsassistent og læringsassistent. Undervisningsassistentene Ida, Christoffer og Tobias leder de ulike episodene som hver har sitt tema.
Gjester er læringassistenter, landsbyledere og ansatte i fagseksjonen for EiT.
Du finner LA-podden på Soundcloud.


Opplæringsaktiviteter høsten 2022

Opplæringen er lønnet. Det er LA's eget ansvar å melde seg på seminarer innen fristen oppgitt i påmeldingsskjema. Påmeldingsskjema blir sendt på e-post kort tid etter Oppstartsmøtet.

September

 • Digitalt informasjonsmøte: Hva er EiT?
  For alle nye LA. 29. sept, kl 13:00-14:00.
  Innkalling kommer på e-post.
 • Digitalt oppstartsmøte for alle LA i Trondheim.
  29. sept, kl 14:15-15:00.
  Praktisk info om arbeidstid, kontrakt, lønn mm. Innkalling kommer på e-post.

Oktober

 • Oppstartsmøte for LL og LA i Ålesund og Gjøvik
  3. okt. Innkalling kommer på e-post. Bli-kjent for landsbyledere og læringsassistenter, praktisk info om arbeidstid, kontrakt, lønn mm.
 • Fasiliteringsseminar (FASEM).
  7.-28. okt. kl 09:00-15:30. Påmelding.
  Alle LA
  deltar på ett seminar i perioden. Virtuelt seminar for LA i heldigital landsby.
 • Seminar for LA i heldigital eller samlingsbasert landsby.
  28. okt, kl. 09:15-12:00. Påmelding.
 • Teoridel - Nettkurs
  Tilgjengelig fra oktober. Kurset gjennomføres av alle LA før landsbyoppstart januar 2023.
  Innføring i sentrale begrep som ligger til grunn for EiTs pedagogiske plattform. Invitasjon kommer på e-post.

November

 • Seminar for LA i engelskspråklige landsbyer.
  Én dato: 3. eller 4. nov, kl 12:15-15:00. Påmelding.
  For LA i engelsk landsby som ikke har deltatt tidligere år. Frivillig for de som har deltatt før.
  Gruppevis diskusjon av situasjoner og utfordringer fra engelskspråklige landsbyer. Praktisk trening i å bruke engelsk som arbeidsspråk.
 • EiT i praksis
  For LA i Trondheim og Ålesund: Én dato i perioden 7.-11. nov, kl. 08:30-16:00 på Thon Hotel Prinsen, Trondheim. Påmelding.
  For LA på Gjøvik: 14. nov.

  Heldagsseminar om den praktiske gjennomføringen av EiT.
 • Forberedelsesseminar: Landsbyen våren 2023
  Én dato i perioden 17.- 22. nov, kl. 08:30-13:30. Innkalling kommer på e-post.
  Seminar som legger til rette for å starte forberedelsene av vårens undervisning sammen med resten av teamet ditt (LL og med-LA).

Januar

 • Digital workshop i virtuell fasilitering.
  Én dato: 4. jan kl 10:00-11:00 eller 9. jan kl 14:00-15:00. Frivillig for alle LA.
  Hvordan fasilitere grupper som samarbeider digitalt og hvordan lede aktiviteter i et digitalt læringsmiljø. Invitasjon kommer på e-post.

Videre informasjon om og påmelding til seminarene utover høsten blir tilsendt på e-post. Sjekk denne ofte fra søknadsfristen og utover!


IØ3000 - Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser

Som tidligere læringsassistent kan du ta emnet IØ3000 – Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser (7,5 sp). Målet med emnet er å gi en dypere forståelse av fasilitering gjennom en blanding av teori, praksis og refleksjon over praksis. Det vil bidra til å videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter, en etterspurt kompetanse i arbeidslivet.

IØ3000 tilbys kun ved campus Trondheim.

Hva kreves for å bli tatt opp i emnet IØ3000?

Du må ha vært læringsassistent i Eksperter i team tidligere. Ettersom undervisningen og sluttarbeidet i emnet baserer seg på refleksjon over praksis som fasilitator, anbefales det sterkt å være LA i EiT samtidig som du tar emnet. Dersom du ikke er ansatt som LA mens du tar emnet, må du sørge for å ha en annen passende praksisarena for fasilitering av gruppeprosesser.

Hvordan er arbeids- og lønnspraksis når en tar emnet som LA i EiT?

Du kombinerer IØ3000 med å jobbe som læringsassistent i intensiv, samlingsbasert eller langsgående landsby ved campus Trondheim.
Som oppmeldt i IØ3000, er du ansatt på lik linke med andre læringsassistenter ved EiT. Se info om lønn.

Hvordan melder jeg meg opp i emnet?

Fra og med høsten 2022 er IØ3000 adgangsbegrenset. Det innebærer at du må melde deg opp til emnet via Studentweb innen 1. juni 2022. Studentweb åpner 1. mai for registrering av emner.
Ved ledige plasser i emnet, kan studenter meldes opp frem til 15. september. Interesserte studenter må ta kontakt med kontakt@eit.ntnu.no eller eline.rodsjo@ntnu.no for å bli meldt opp etter fristen 1. juni.
Dersom du tidligere har gjennomført undervisningen i emnet, men ønsker å gå opp til eksamen på nytt, må du melde deg opp til vurdering innen 1. februar.

Når er undervisningen?

Undervisningen er seminarbasert og går over to semester, høst og vår. Deltakelse er obligatorisk.

Seminardager høst/vår 2022-2023:

Seminardag Dato
Samling 120.09 og 27.09
Samling 223.11 og 25.11
Samling 3 Februar, dato formidles til de oppmeldte i emnet
Samling 4 April, dato formidles til de oppmeldte i emnet

OBS! EiT sitt nettkurs, seminarene "Fasem 2" og "EiT i praksis" inngår også i emnet. Se Opplæringsaktiviteter 2022 for datoer.

Hva mer trenger jeg å vite om IØ3000?

 Les emnebeskrivelsen IØ3000

Spørsmål om IØ3000 kan stilles til Fagseksjon for EiT ved Eline Rødsjø.


Kontakt

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på vår wikiside vennligst benytt følgende link for å finne riktig kontaktperson:

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.