Wikier

Ansette...

Ansette utenlandsk Professor II som har hovedstilling i hjemlandet

På denne siden finner du en anbefalt veiledning for ansettelse av utenlandsk Professor II, Førsteamanuensis II eller Universitetslektor II som har hovedstilling i utlandet og bor i utlandet. Informasjonen gjelder arbeidskontrakt, skatt, trygd og pensjon.

Temaside: Ansette medarbeider | Sider merket ansettelse

Når man ansetter en person i prof. II stilling skal NTNUs personalreglement for ansettelse i prof. II- stillinger følges.

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakten må inneholde nødvendige opplysninger om personen som skal ansettes. NTNU sitt team for grenseoverskridende arbeidsforhold (GOA) bistår i utarbeidelse av korrekt arbeidsavtale og fungerer også som kontaktpunkt mot KPMG. Bruk konktrakstmalen Employment contract (docx). Det presiseres at avtalen må tilpasses for hvert enkelt tilfelle for blant annet å være gyldig i det aktuelle arbeidslandet. For hjelp til korrekt utfyllelse, send henvendelse til GOA.

Skatt

Den ansatte er normalt skattepliktig til sitt hjemland for inntekt opptjent i hjemlandet når hovedstillingen er der. Det oppstår begrenset skatteplikt til Norge for inntekt opptjent ved fysisk arbeid i Norge. Skatteplikt i Norge og hjemlandet må undersøkes.

Det trekkes 50% skatt av lønn opptjent i Norge inntil norsk skattekort foreligger. Det må derfor søkes om norsk skattekort. Den ansatte søker om norsk ID og skattekort med oppmøte på SUA-kontoret. Arbeidsgiver kan også søke på arbeidstakers vegne.

I NTNUs lønnssystem registreres i utgangspunktet all lønn for prof. II som opptjent i utlandet. Det må derfor sendes inn oversikt over planlagte arbeidsdager i Norge for å få riktig norsk skattetrekk. Med det unngår vi at den ansatte får restskatt. Eget skjema for reiseplanlegging (xlsx) er utarbeidet. Innsending av utfylt reiseplanlegger sendes til tjenestesenteret via NTNU hjelp:

 Reiseplanlegger

Trygd og pensjon

Trygd: Ansatte i denne typen stillinger har ikke medlemskap i norsk folketrygd. De er normalt trygdet i det landet hvor de har sin hovedarbeidsgiver. De må fremskaffe A1 fra hjemlandet (EU/EØS-borger), eller Certificate of Coverage (borger utenfor EU/EØS), for å dokumentere sin trygdetilhørighet.

Pensjon: Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) forutsetter medlemskap i norsk folketrygd. Professor II med bosted og hovedstilling i utlandet er derfor hovedregel ikke medlem i SPK. Det settes derfor ikke av noe til pensjon for prof. II av inntekten fra NTNU, og det trekkes heller ikke 2% som arbeidstakers andel.

I noen tilfeller kan det oppstå plikt for arbeidsgiver til å rapportere, innbetale skatt eller sosiale avgifter i den ansattes bostedsland. Dette vet man at gjelder pr. i dag f.eks. ved arbeid i Sverige og Belgia.

NTNU har rammeavtale med KPMG (PDF) som kan brukes hvis man har behov for å undersøke lokale regler i arbeidslandet.

Søknader og skjema

Nyttig informasjon