Wikier

Zoom...

Zoom - Holde styr på møter

Her kan du lese om hvordan du holder styr på Zoom-møter og administrere deltakere etter at møtet har startet.

Englisk version: Zoom - Maintaining control of meetings

Holde styr på møter

Som host eller co-host for et Zoom-møte er det din oppgave å holde styr på møtet. Zoom har flere innebygde funksjoner som bare host og co-host har tilgang til som tilrettelegger for dette. Hvis du lurer på hvordan man redigerer innstillingene til Zoom før møtet klikk her.

Administrere deltakere under et Zoom-møte

De fleste kontrollene får du tilgang til ved å trykke på knappen Participants. Fra dette vinduet har du flere verktøy som kan hjelpe deg med å holde styr på møtet ditt.

 1. Klikk på Participants på verktøylinjen
  En pil peker på verktøyslinja og "Participants"-knappen
 2. (Valgfri) Klikk på dropdown-menyen for å lukke, minimere eller separere deltakervinduet fra resten av klienten
  Bilde av deltakervinduet. Det pekes på en liten, grå pil i øvre venstre hjørne av vinduet som åpner en meny som lar deg lukke, minimere, eller separere deltakervinduet.
 3. Ved å holde over en deltaker får du to alternativer. Ask to Unmute / Mute sender en notifikasjon til deltakeren å ber dem om å slå på eller dempe mikrofonen. Klikk More for flere alternativer:
  En pil peker på knappen "More", som gir tilgang til flere alternativer for innstillinger for en spesifikk deltaker.
  • Chat: Åpner et chatvindu hvor du kan sende meldinger direkte til deltakeren
  • Ask to Start Video / Stop Video: Sender en notifikasjon til deltakeren som ber dem om å sette på video. Hvis deltakeren allerede har video på kan du stoppe videoen deres her
  • Pin: Fest opp til 9 deltakere sin video slik at de alltid vil være synlig på din skjerm. Dette vil ikke påvirke andre.
  • Make Host: Tildeler deltakeren rollen som host. Det kan bare være én host i møtet, så du mister da denne rollen.
  • Make Co-host / Remove Co-host Premissions: Tildel deltakeren rollen som co-host. Man kan ha ubegrenset med co-hoster i møtet.
  • Rename: Endre visningsnavnet til deltakeren for andre deltakere i møtet.
  • Assign to Type Closed Caption: Tildel en deltaker muligheten til å skrive undertekst
  • Allow to Multi-pin: Tillat deltakere å feste flere deltakere sin video. Som standard kan deltakere bare feste en video.
  • Put in Waiting Room: Plasser en deltaker i et virituelt venterom mens du forbereder møtet. Host må muliggjøre venterom for møtet for at dette alternativet skal vises.
  • Remove: Fjern en deltaker fra møtet. De vil ikke kunne komme inn igjen uten at du tillater det.

Administrere Zoom-møtet

På bunnen av deltakerlisten finner du flere alternativer for administrasjon av Zoom-møtet:

 • Invite: Inviter andre til møtet.
 • Mute All: Demp alle deltakere i møtet.
 • Klikk på ... for flere alternativer
  Klikk på de tre prikkene nedest i deltakervinduet for å administrere innstillingene for hele møtet
  • Ask all to Unmute: Send en notifikasjon til alle dempede deltakere om å slå på lyden.
  • Mute Participants upon Entry: Huk av for å automatisk dempe alle deltakere som kommer inn i møtet.
  • Allow Participants to Unmute Themselves: Huk av for å tillate deltakere å slå på lyden sin.
  • Allow Participants to Rename Themselves: Huk av for å tillate deltakere å endre sine egne navn.
  • Play sound when someone joins or leaves: Huk av for å høre en lyd når noen blir med eller forlater møtet.
  • Enable Waiting Room: Muliggjør venteroms-funksjon til Zoom for møtet ditt.
  • Lock Meeting: Huk av for å ikke tillate andre å bli med i ditt pågående møte.
  • (Hvis separert vindu) Merge to Meeting Window: Fest vinduet tilbake til hovedvinduet til Zoom-møtet ditt.

Administrere deltakeres muligheter til å dele skjerm

 1. Klikk på pilen ved siden av Share Screen (1) knappen på verktøylinjen
 2. Her kan du velge om en eller flere deltakere kan dele skjerm samtidig
 3. Klikk på Advanced Sharing Options (2) for flere alternativer. Ønsker du at bare host kan dele skjerm, klikk Only Host (3) under Who can share?
  For å tillate andre deltakere å dele skjerm, klikk på den lille pilen ved siden av "Share Screen" og deretter "Advanced Sharing Options". Klikk "All Participants" under "Who can share?"

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) via NTNU Hjelp for pedagogisk støtte.