Wikier

Teknologi og...

Verktøy for idémyldring

Denne veiledningen er for deg som underviser ved NTNU.

English version: Tools for brainstorming

Til Læringsstøtte - for undervisere

Tjenester for å samle, organisere og visualisere informasjon

Med disse tjenestene kan du samle, organisere og visualisere fagstoff på forhånd eller sammen med studentene. De kan brukes til å forberede et nytt tema, underveis for å gi oversikt, eller ved slutten som en oppsummering. Tankekart kan for eksempel være nyttig når studentene er inne i en idémyldringsfase, og når de skal konkretisere og visualisere ideene sine. Tankekart kan også brukes som studieteknikk, hvor studentene organiserer notatene sine og skaffer seg oversikt.

Noen ganger kan det være mest hensiktsmessig å benytte papir og blyant. Men digitale verktøy kan ha noen fordeler, for eksempel kan innholdet raskt:

 • endres
 • deles
 • arkiveres
 • eksporteres i ulike formater

Taskcards

Taskcards er en virtuell interaktiv tavle på nett hvor undervisere og studenter kan samarbeide i sanntid med å lage, diskutere og organisere innhold. Takscards har mange mulige bruksområder, for eksempel:

 • som et verktøy for samskriving og idémyldring
 • for å samle og organisere fagstoff
 • bygge en faglig portefølje
 • gjøre gruppearbeid
 • som en digital læringsressurs

En tavle kan deles offentlig, og bidragsytere trenger ikke logge på for å delta. Du kan styre om det skal være mulig for andre å redigere, kommentere og reagere, eller kun se på tavlen.

Takscards brukes i nettleseren enten på datamaskin eller mobil/nettbrett, eller med app på mobile enheter.

NTNU har full lisens på Taskcards til ansatte. Studenter får skriverettghet i tavler som underviser deler med lenke.

Kom i gang med Taskcards

MindManager

MindManager er et tankekartverktøy som lar deg samle, organisere og visualisere tanker og ideer i ulike typer kart. Kartene kan for eksempel bidra med å:

 • kartlegge assosiasjoner
 • visualisere strukturer i fagstoff
 • lage skisser til oppgaveskriving
 • analysere prosesser
 • planlegge prosjekter

MindManager brukes på programfarm eller installert på datamaskinen.

NTNU har full lisens på MindManager til studenter og ansatte.

Kom i gang med MindManager

OneNote: alt-mulig-verktøyet

Microsoft OneNote gir deg muligheter til å digitalisere, dele og strukturere alle typer notater og multimedialt innhold; lenker, bilder, grafer, illustrasjoner, tekster etc. Kan derfor også inngå i ulikt idé- og visualiseringarbeid.

Kom i gang med OneNote:

OneNote kan brukes i nettleser, app på mobile enheter, eller installert på datamaskin.

NTNU har full lisens på OneNote til studenter og ansatte.

Gratistjenester

Det er en rekke tjenester tilgjengelig på nett som er gratis inntil en viss bruk, men som NTNU ikke har betalt lisens på. NTNU har normalt heller ikke databehandleravtale med leverandørene av slike tjenester.

Vær særlig oppmerksom på personvern ved bruk av gratistjenester, og vær klar over at den enkelte underviser og enheten er ansvarlig for eventuelle personvernmessige avvik. Det er viktig å unngå at studenter må registrere seg for å delta eller bruke ressursene du lager.

Mindmap

Mindmap er et tankekartverktøy for notatskriving, prosjektplanlegging og organisering av ideer. Det er muligheter for samarbeid og deling, og har innebygget chat. Mindmap gir mange muligheter innen utforming, og har ferdige maler som for eksempel

 • visuelle studieguider
 • diagrammer
 • undervisningsnotater.

Mindmap brukes i nettleseren.

Komme i gang med Mindmap | Lucidchart på YouTube

Scribblemaps

Kombinasjon av idémyldringsverktøy (samle) med tankekartverktøy (struktur). Dette ved å ha et bilde/kart i bunnen og lar studenter tilføye informasjon og kommentarer som er relatert til et bestemt område på bildet/kartet.

Kan brukes til å lage interaktive kart over geografiske områder og koble informasjon til dette.

Scribblemaps brukes i nettleseren.

Komme i gang med Scribblemaps


Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) via NTNU Hjelp.