Wikier

Tilrettelegging av faglig opplegg

For studenter med behov for tilrettelegging.

English version - Academic Accommodation

Temaside om tilrettelegging

Dersom du har behov for tilpasninger av det faglige opplegget på studiet ditt, må du snakke med studieveilederen på ditt studieprogram. Det er ingen frist, men jo tidligere du tar kontakt, jo tidligere er det mulig å få på plass tilretteleggingen.

Det kan for eksempel være alternativ organisering av forelesninger eller gruppetimer, forlenget frist på innleveringer eller fritak for obligatorisk oppmøte.

Tilpasningene må være faglig forsvarlige, og derfor kan ikke den sentrale tilretteleggingstjenesten innvilge dette.

Finn din studieveileder

På nettsidene til ditt studieprogram finner du hvem som er studieveileder under menypunktet "Kontakt".

 Finn din studieveileder

Se også: