Wikier

Retningslinjer for opptak som tilretteleggingstiltak

På denne siden finner du retningslinjer for opptak som tilretteleggingstiltak for studenter med funksjonsnedsettelse.

Fakultetet kan gjøre vedtak om opptak (video og/eller lyd) som tilretteleggingstiltak for enkeltstudenter som har behov for dette grunnet funksjonsnedsettelse/sykdom/skade.

Når det foreligger et dokumentert behov for tilrettelegging, er det ikke nødvendig å innhente samtykke fra medstudenter eller forelesere. Fakultetet må gjøre en helhetsvurdering av studentens behov for, og rett på tilrettelegging, og medstudentenes personvern. Ved noen studier er det for eksempel emner hvor studentene deler personlig informasjon og hvor det derfor må vurderes om emnet egner seg for opptak. I vedtaket må det fremgå at opptaket er kun til privat bruk og at det skal slettes når studenten ikke lenger har behov for det i forbindelse med gjennomføring av studiet.

Forslag på vedtaksbrev om opptak av forelesning (.docx)

Se også: Retningslinje for behandling av personopplysninger for video- og lydopptak.

Kontakt NTNU Tilrettelegging via e-post: tilrettelegging@st.ntnu.no eller ansatte i Tilrettelegging