Wikier

Bestille...

Tilgangsavtale

Vert/bestiller (ansatte med rollen behovshaver kontrakt) får på denne siden informasjon om hvordan søke om formell godkjenning av en gjest. Vertens nærmeste formelle leder godkjenner søknaden, som resulterer i en tilgangsavtale med ledergodkjenning.

Søk om formell godkjenning av gjest

  1. Samle inn relevante opplysninger.
  2. Trykk på lenken: https://studntnu.sharepoint.com/sites/tilgang
  3. Velg Ny gjestetilgang
  4. Fyll inn fornavn, etternavn, formål, ansvarlig enhet og underenhet, navn på personen som skal godkjenne søknaden, start- og sluttdato, tilknytningsforhold og tilgangsnivå
  5. Trykk på Send til godkjenning

Skjema sendes til godkjenner (personalgodkjenner) som kontrollerer at informasjon er korrekt og godkjenner eller avviser forespørsel.

Legg til gjesten i Gjestetjenesten om forespørselen godkjennes.

Skjembilde viser brukergrensesnitt for ny tilgangsavtale

Bilde: Skjermbilde av skjema brukt til å søke om tilgangsavtale med ledergodkjenning.

Ofte stilte spørsmål

Er det å søke om godkjenning av gjest det samme som å lage en tilgangsavtale med ledergodkjenning?

Ja. Å søke om formell godkjenning av en gjest resulterer i en tilgangsavtale med ledergodkjenning, hvis leder godkjenner.

Skjema du som vert (behovshaver kontrakt), fyller ut heter bestill godkjenning av gjestetilgang.

Hvorfor må det lages tilgangsavtale for gjester?

En tilgangsavtale er en avtale som inngås for å godkjenne at gjester får tilgang til NTNUs systemer. Å opprette en tilgangsavtale er ett av tre steg som må gjøres for å gi gjester tilgang til NTNUs systemer.

Godkjent tilgangsavtale må inngås for gjester, eksterne og andre uten arbeidsavtale. Avtalen registreres av vert/bestiller, og må være godkjent av leder (personalgodkjenner) for å være gyldig. En gyldig avtale er et krav for å registrere gjesten i Gjestetjenesten.

Kan jeg rette opp feil i en utsendt tilgangsavtale?

Det er ikke mulig å endre ikke å endre utsendt tilgangsavtale. Har det for eksempel sneket seg inn en skrivefeil i e-postadresse må du fylle ut en ny avtale.

Hvem kan være bestiller, og hvem kan være godkjenner?

Behovshaver kontrakt kan være vert/bestiller. Personalgodkjenner kan være både bestiller og godkjenner.

Det er kun ansatte med rollen vert/bestiller (behovshaver kontrakt) eller godkjenner (personalgodkjenner) som kan bestille eller søke om godkjenning av en gjest.

Hva er forskjellen på "Gjest - vitenskapelig" og "Gjest - tek/adm"?

Gjesteforeleser og ekstern studieveileder er eksempler på gjester som skal registreres med tilknytningsforhold Gjest - vitenskapelig.

Ekstern konsulent og innleid fra vikarbyrå er eksempler på gjester som skal registreres med tilknytningsforhold Gjest – tek/adm.